Unable to configure HTTPS endpoint. No server certificate was specified, and the default developer certificate could not be found.

Visual Studio ile çalışırken birdenbire geçersiz sertifika hatası alarak projelerinizi çalıştıramayabilirsiniz. Yerelde https olarak çalışan projeler için oluşturulan sertifikanın süresi dolmuş olabilir. Proje çalıştırılmak istendiğinde alınan hata ekranı aşağıdaki gibidir. Sertifikayı tazelemek için konsol ekranında aşağıdaki adımları izleyerek ilgili komutları çalıştırmak sorunu çözecektir. Bu adımlar yerel bir sertifika üretilmesini ve …

Aynı Domain Altında Ortak Cookie Kullanmak

Asp.Net MVC uygulamalarında aynı domain altında bulunan uygulamaların ortak oturum çerezleri kullanmaları sağlanabilir. Böylece uygulamanın birisinde açılan bir oturumun bilgileri diğer uygulamalarla …

Python ile Web Servis Kullanmak

Python ile Web Servis Kullanmak Python json verisi ile çalışmak için json ve simplejson modüllerini barındırır. JSON işlemleri için bu modüllerin birisinin …

Python Kivy ile Yeni Pencere Açmak

Python Kivy ile Popup Yapmak .kv dosyasındaki tasarım ekranı. Tasarım ekranında açılır pencereyi temsil eden bir etiket ve ana program sınıfını temsil eden …

MS SQL Suspect Modundan Geri alma

Aşağıdaki komutlar kullanılarak suspect durumundaki veritabanı geri alınabilir. EXEC SP_RESETSTATUS ‘VeritabanıAdı’; ALTER DATABASE VeritabanıAdı SET EMERGENCY DBCC CHECKDB(‘VeritabanıAdı’) ALTER DATABASE VeritabanıAdı SET …

Metin Kutusuna Yazırlırken Arama Yapma

Java Script ile Metin Kutusuna Yazarken Arama setTimeOut Fonksiyonu Bu fonksiyon belirtilen zaman sonunda belirtilen işlemin bir kez çalıştırılmasını sağlar. Kullanımı aşağıdaki …

Bir dosyanın mimeType bilgisini öğrenme

Uygulama geliştirirken dosya döndüren bir metot kullandığınızda dosyanın mimeType bilgisine erişmek isteyebilirsiniz.Bu işlemi yapabilmek için aşağıdaki kod parçasını kullanabilirsiniz.Adres değişkeni dosyanın bulunduğu …