Android Sdk Manager ile Google Cloud Messaging Service Kütüphanesini yükleme için sdk manager Packages menüsünden “Show Obsolete Packages” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. Bu seçenek işaretli değilse Extra klasörü altında