Bir dosyanın mimeType bilgisini öğrenme

Uygulama geliştirirken dosya döndüren bir metot kullandığınızda dosyanın mimeType bilgisine erişmek isteyebilirsiniz.Bu işlemi yapabilmek için aşağıdaki kod parçasını kullanabilirsiniz.Adres değişkeni dosyanın bulunduğu adresi belirtmektedir.

string mimeTypeBilgisi = System.Web.MimeMapping.GetMimeMapping(Adres);

 

Kaynak:http://www.c-sharpcorner.com/Blogs/47150/get-mime-type-by-file-extension.aspx

Add a Comment