Yazar: musa-turkan

MS SQL Suspect Modundan Geri alma

Aşağıdaki komutlar kullanılarak suspect durumundaki veritabanı geri alınabilir. EXEC SP_RESETSTATUS ‘VeritabanıAdı’; ALTER DATABASE VeritabanıAdı SET EMERGENCY DBCC CHECKDB(‘VeritabanıAdı’) ALTER DATABASE VeritabanıAdı SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE DBCC CHECKDB
Read More

Metin Kutusuna Yazırlırken Arama Yapma

Java Script ile Metin Kutusuna Yazarken Arama setTimeOut Fonksiyonu Bu fonksiyon belirtilen zaman sonunda belirtilen işlemin bir kez çalıştırılmasını sağlar. Kullanımı aşağıdaki gibidir. setTimeout(işlem, zaman); İşlem parametresinin yerine
Read More

Bir dosyanın mimeType bilgisini öğrenme

Uygulama geliştirirken dosya döndüren bir metot kullandığınızda dosyanın mimeType bilgisine erişmek isteyebilirsiniz.Bu işlemi yapabilmek için aşağıdaki kod parçasını kullanabilirsiniz.Adres değişkeni dosyanın bulunduğu adresi belirtmektedir. string mimeTypeBilgisi = System.Web.MimeMapping.GetMimeMapping(Adres);
Read More

MVC Yetki Kontrolü

Bu yazımızda MVC projelerinde Action Filter nitelikleri kullanarak loglama işlemi ve veritabanında ilgili metodun yetkisini kontrol edilmesi incelenmektedir. Örneğimizde basit bir veritabanı tablolarında yetkileri tutmaktayız. Kullanıcının oturum bilgilerini
Read More

Reporting Service Bellek Ayarı

Sql reporting service sisteminin bellek kullanımını sınırlamak istiyorsan aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz. Bellek sınırlaması olmadığında reporting service belleği yoğun olarak kullanacaktır. Sunucudaki diğer uygulamaların bellek kullanımından etkilenmemesi isteniyorsa bellek
Read More