Java Script ile Metin Kutusuna Yazarken Arama setTimeOut Fonksiyonu Bu fonksiyon belirtilen zaman sonunda belirtilen işlemin bir kez çalıştırılmasını sağlar. Kullanımı aşağıdaki gibidir. setTimeout(işlem, zaman); İşlem parametresinin yerine