Uygulama geliştirirken dosya döndüren bir metot kullandığınızda dosyanın mimeType bilgisine erişmek isteyebilirsiniz.Bu işlemi yapabilmek için aşağıdaki kod parçasını kullanabilirsiniz.Adres değişkeni dosyanın bulunduğu adresi belirtmektedir. string mimeTypeBilgisi = System.Web.MimeMapping.GetMimeMapping(Adres);