Latest

Reporting Service Bellek Ayarı

Sql reporting service sisteminin bellek kullanımını sınırlamak istiyorsan aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz. Bellek sınırlaması olmadığında reporting service belleği yoğun olarak kullanacaktır. Sunucudaki diğer uygulamaların bellek kullanımından etkilenmemesi isteniyorsa bellek
Read More

Sql Server Bellek Kullanımı

Sunucunuzun belleği kısıtlı ise sql server ayarları da sınırsız bellek kullanmak üzere ayarlandıysa zamanla tüm belleği sql server dolduracaktır. Sunucuda çalışan başka servisler de varsa sql serverin bellek
Read More

Sağa Sola Kayan Menü (Jquery ile)

Jquery fonksiyonları kullanılarak kendiliğinden sağa ve sola kayan bir menü örneğini bu yazıda bulabilirsiniz. Menü hazırlanırken jquery kütüphanesinin setInterval metodundan yararlanılmıştır. Jquery kütüphanesinin sağladığı özellikleri kullanarak ana div
Read More

Facebook Oturumunu Kapatma

Facebook ile entegre çalışan projelerde facebook oturumunu kapatmak için aşağıdaki gibi bir yöntem kullanılabilir. MVC ile proje yazarken projeye Facebook sdk referans verilmelidir. Aşağıdaki işlemi yapabilmek için bu
Read More

MVC DropdownList Doldurma

MVC projesinde dropdownlist elemanını veritabanından doldurmak için aşağıdaki yöntemi kullanabilirsiniz. Örnekte kullandığımız yöntem ViewBag ile veriyi View’e taşımak ve HtmlHelper metodunu kullanarak bu verileri dropdownlist olarak görüntülemek şeklindedir.
Read More

Visual Studio 2012 Mysql Bağlantı Sorunu

Visual Studio 2012 kullanarak mysql veritabanına bağlanarak entity model oluşturmak istediğimizde bağlanmak istediğimiz veritabanını seçmek için “Changi Databese” seçeneğini işaretlememiz gerekir. Ancak bu işlem sonucunda gelen pencerede Mysql
Read More