Aşağıdaki komutlar kullanılarak suspect durumundaki veritabanı geri alınabilir. EXEC SP_RESETSTATUS ‘VeritabanıAdı’; ALTER DATABASE VeritabanıAdı SET EMERGENCY DBCC CHECKDB(‘VeritabanıAdı’) ALTER DATABASE VeritabanıAdı SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE DBCC CHECKDB