Bu örnek çalışmamızda arayüzler kullanılarak sınıflar arası bağımlılığın nasıl azaltılabileceği incelenecektir. Arayüz kullanılarak sınıflar arası bağımlılığın tersine çevrilmesi sağlanacak ve bu işlemin bize ne gibi katkılar sağladığı incelenmeye