Unable to configure HTTPS endpoint. No server certificate was specified, and the default developer certificate could not be found.

Visual Studio ile çalışırken birdenbire geçersiz sertifika hatası alarak projelerinizi çalıştıramayabilirsiniz. Yerelde https olarak çalışan projeler için oluşturulan sertifikanın süresi dolmuş olabilir. Proje çalıştırılmak istendiğinde alınan hata ekranı aşağıdaki gibidir.

Sertifikayı tazelemek için konsol ekranında aşağıdaki adımları izleyerek ilgili komutları çalıştırmak sorunu çözecektir. Bu adımlar yerel bir sertifika üretilmesini ve ona güvenilmesini sağlayacaktır. Böylece projeniz yerelde de https olarak açılacaktır.

  1. Projenizi durdurun. Açık tarayıcı pencerelerini kapatın.
  2. CMD ile komut yazma ekranını (Console) açın
  3. Mevcut geçersiz yerel sertifikaları temizlemek için şu komutu komut satırında çalıştırınız:
    dotnet dev-certs https --clean
  4. Yeni bir sertifika oluşturup ona güvenmek için şu komutu çalıştırın:  dotnet dev-certs https --trust
  5. Oluşan yeni sertifikayı kontorl için aşağıdaki komutu  çalıştırabilirisniz:  dotnet dev-certs https --check

Yukarıdaki adımları uygulamak dot neti için yerelde yeni bir sertifika oluşturulmasını sağlar. Komutlar çalıştırıldığında konsol ekranında aşağıdakine benzer uyarılar görmelisiniz:

Artık projeniz başlatılırken sertifika hatası almayacaksınız.

Bir Cevap Yazın