MS SQL Suspect Modundan Geri alma

Aşağıdaki komutlar kullanılarak suspect durumundaki veritabanı geri alınabilir.

EXEC SP_RESETSTATUS ‘VeritabanıAdı’;

ALTER DATABASE VeritabanıAdı SET EMERGENCY

DBCC CHECKDB(‘VeritabanıAdı’)

ALTER DATABASE VeritabanıAdı SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE

DBCC CHECKDB (‘VeritabanıAdı’, REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)

ALTER DATABASE VeritabanıAdı SET MULTI_USER

Add a Comment