MS SQL Suspect Modundan Geri alma

Aşağıdaki komutlar kullanılarak suspect durumundaki veritabanı geri alınabilir.

EXEC SP_RESETSTATUS ‘VeritabanıAdı’;

ALTER DATABASE VeritabanıAdı SET EMERGENCY

DBCC CHECKDB(‘VeritabanıAdı’)

ALTER DATABASE VeritabanıAdı SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE

DBCC CHECKDB (‘VeritabanıAdı’, REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)

ALTER DATABASE VeritabanıAdı SET MULTI_USER

Eğer multi user moduna alırken hata alırsanız aşağıdaki komutu çalıştırarak veritabanına bağlı olan kullanıcı bağlantısını koparabilirsiniz.
select d.name, d.dbid, spid, login_time, nt_domain, nt_username, loginame
from sysprocesses p
inner join sysdatabases d on p.dbid = d.dbid where d.name = ‘Veritabanı_Adı’

Yukarıdaki sorgunun sonucunda gelen listede görülen SSID değeri kill anahtar kelimesi ile çalıştırılarak bağlantı koparılır. Ardından tekrar multi mod komutunu çalıştırabilirsiniz.

kill 57

Add a Comment