Bu yazımızda MVC projelerinde Action Filter nitelikleri kullanarak loglama işlemi ve veritabanında ilgili metodun yetkisini kontrol edilmesi incelenmektedir. Örneğimizde basit bir veritabanı tablolarında yetkileri tutmaktayız. Kullanıcının oturum bilgilerini