Kategori: Genel

MVC Yetki Kontrolü

Bu yazımızda MVC projelerinde Action Filter nitelikleri kullanarak loglama işlemi ve veritabanında ilgili metodun yetkisini kontrol edilmesi incelenmektedir. Örneğimizde basit bir veritabanı tablolarında yetkileri tutmaktayız. Kullanıcının oturum bilgilerini
Read More

Sağa Sola Kayan Menü (Jquery ile)

Jquery fonksiyonları kullanılarak kendiliğinden sağa ve sola kayan bir menü örneğini bu yazıda bulabilirsiniz. Menü hazırlanırken jquery kütüphanesinin setInterval metodundan yararlanılmıştır. Jquery kütüphanesinin sağladığı özellikleri kullanarak ana div
Read More

Facebook Oturumunu Kapatma

Facebook ile entegre çalışan projelerde facebook oturumunu kapatmak için aşağıdaki gibi bir yöntem kullanılabilir. MVC ile proje yazarken projeye Facebook sdk referans verilmelidir. Aşağıdaki işlemi yapabilmek için bu
Read More

MVC DropdownList Doldurma

MVC projesinde dropdownlist elemanını veritabanından doldurmak için aşağıdaki yöntemi kullanabilirsiniz. Örnekte kullandığımız yöntem ViewBag ile veriyi View’e taşımak ve HtmlHelper metodunu kullanarak bu verileri dropdownlist olarak görüntülemek şeklindedir.
Read More

Visual Studio 2012 Mysql Bağlantı Sorunu

Visual Studio 2012 kullanarak mysql veritabanına bağlanarak entity model oluşturmak istediğimizde bağlanmak istediğimiz veritabanını seçmek için “Changi Databese” seçeneğini işaretlememiz gerekir. Ancak bu işlem sonucunda gelen pencerede Mysql
Read More

Vizyon Katan Eğitimler

23.06.2012 tarihinde saygıdeğer Burak Selim Şenyurt'la birlikteydik. Tek günlük çalışmamızda yazılım ekibimize Workflow Foundation konusunda bir eğitim verdi. Yaptığımız çalışmalarda üzerinde çalıştığımız konu başlıklarının neler olduğunu notlarımı toparladğımda
Read More