Kategori: C#

Aynı Domain Altında Ortak Cookie Kullanmak

Asp.Net MVC uygulamalarında aynı domain altında bulunan uygulamaların ortak oturum çerezleri kullanmaları sağlanabilir. Böylece uygulamanın birisinde açılan bir oturumun bilgileri diğer uygulamalarla paylaşılabilir. Bu işlemin gerçekleşmesi için uygulamaların
Read More

Bir dosyanın mimeType bilgisini öğrenme

Uygulama geliştirirken dosya döndüren bir metot kullandığınızda dosyanın mimeType bilgisine erişmek isteyebilirsiniz.Bu işlemi yapabilmek için aşağıdaki kod parçasını kullanabilirsiniz.Adres değişkeni dosyanın bulunduğu adresi belirtmektedir. string mimeTypeBilgisi = System.Web.MimeMapping.GetMimeMapping(Adres);
Read More