Reporting service “Maximum request length exceeded.” hatasının çözümü

Reporting service sisteminde maximum lengt excidet hatası alıyorsanız web config dosyasında bir ayarlama yapmanız ve maksimum dosya boyutunu güncellemeniz gerekir. Bu şilem için aşağıdaki yolu takip edebilirsiniz.

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10_50.SQLEXPRESS\Reporting Services\ReportServer klasörü altından web.config dosyasını açınız.

httpRuntime etiketini bulunuz.

<httpRuntime executionTimeout = "9000" />

httpruntime etiketine maxRequestLength niteliğini ekleyiniz.

<httpRuntime executionTimeout = "9000" maxRequestLength="1000000" />

IIS servisini durdurup yeniden başlatınız.

Add a Comment