MVC Yetki Kontrolü

Bu yazımızda MVC projelerinde Action Filter nitelikleri kullanarak loglama işlemi ve veritabanında ilgili metodun yetkisini kontrol edilmesi incelenmektedir. Örneğimizde basit bir veritabanı tablolarında yetkileri tutmaktayız. Kullanıcının oturum bilgilerini de cookie nesnesinden elde ediyoruz. Kullanıcının rollerini kontrol ederek çağrılan metoda yetkisi olup olmadığını kontrol ediyoruz. Yetki kontrolü yapmak için nitelikleri kullanıyoruz. Yetki tanımlamalarını veritabanında tutuyoruz.

MVC Yetkilendirme

Add a Comment