MVC Projesinde “A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client” Uyarısı

Başlıkta belirtilen uyarı varsayılan ayarlarda veri girişlerine kullanılan htlm kodlarının güvenlik sebebiyle engellenmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Eğer sayfamızda kullanıcılara bir text editor (örneğin ckeditor) vasıtasıyla veri girişi yaptırmak istiyorsak bu güvenlik kontrolünü ilgili controllerdaki action metot için devre dışı bırakabiliyoruz. Bu işlem için action metoda aşağıdaki gibi bir nitelik eklemek yeterli olacaktır.

[ValidateInput(false)]
[HttpPost]
public ActionResult VeriEkle(int VeriNo)
{

}