Latest Entries »

çok basit bir tomcat konfigürasyonu gerekmektedir.Bilindiği gibi Dspace kurulumu yapılırken aşağıdaki dosyanın en altına xmlui, sword, oai, jspui, lni ve solr uzantılarının bulunduğu klasörler eklenir.

/usr/local/tomcat8/apache-tomcat-<version>/conf/server.xml

1


işte bu satırların üstüne aşağıda yazdığım satırı ekleyin ve direk adresi yazdığınızda xmlui arayüzü açılsın.

<Context path="/" docBase="/dspace/webapps/xmlui" allowLinking="true" />

tabiiki işlemden sonra tomcati yeniden başlatmalısınız.

/etc/init.d/tomcat8 restart
Bu işlem için düzenlememiz gereken iki dosyamız var (<version> yazan yerlere ilgili bileşenin versiyonunu yazınız)

dspace-<version>-release/dspace/config/dspace.cfg
/usr/local/tomcat8/apache-tomcat-<version>/conf/server.xml

dspace.cfg dosyasında iki yerde geçmektedir.

# Dspace base host URL. Include port number etc.
dspace.baseurl = http://acikkaynak.bilecik.edu.tr:8080

# DSpace base URL.  Include port number etc., but NOT trailing slash
# Change to xmlui if you wish to use the xmlui as the default, or remove
# "/jspui" and set webapp of your choice as the "ROOT" webapp in
# the servlet engine.
dspace.url = http://acikkaynak.bilecik.edu.tr:8080/xmlui

server.xml dosyasında bir yerde geçmektedir.

<!-- Define a non-SSL HTTP/1.1 Connector on port 8080 -->
<Connector port="8080" 
maxHttpHeaderSize="8192"
maxThreads="150" 
minSpareThreads="25" 
maxSpareThreads="75"
enableLookups="false"
redirectPort="8443"
acceptCount="100"
connectionTimeout="20000" 
disableUploadTimeout="true" />

bunların hepsini istediğiniz portla değiştirin ve aşağıdaki komutla tomcati tekrar başlatın.

/etc/init.d/tomcat8 restart

eğer sayfayı açarken hata veriyorsa sunucuyu tekrar başlatın.
 
 

Peşrevi kısa geçip hemen konuyu anlatıcam 😀 Konumuz yeni SSID açmak.Sayın Özalp‘in arzusunu kırmak bize yakışmaz dedik, yaptık oldu 😀 sonra da dedik ki bunu belgeye dökelim ki bizden sonraki nesillere de faydamız dokunsun 😀

Önce controllera bağlanıyoruz.

İlk girmemiz gereken menü

Configuration -> All Profiles -> Wireless LAN -> SSID (ben samet adında bir SSID oluşturuyorum, megalomanım ya:)

2

 

Add tıkladıktan sonra üst kısımda çıktığını göreceksiniz, üstüne tıklayıp sonraki menüye geçiniz.(alttaki Apply butonuna tıklamayı unutmayın)

3

 

Network Name (SSID) kısmını yine “samet” diye değiştirdim, şifreleme yapmak isterseniz bu bölümden WPA2-PSK seçip şifreyi girebilirsiniz.(alttaki Apply butonuna tıklamayı unutmayın)

İkinci Menümüz

Configuration -> All Profiles -> Wireless LAN -> AAA (samet_AAA adında bir triple-A profili ekliyorum)

4

 

Add tıkladıktan sonra üst kısımda çıktığını göreceksiniz, üstüne tıklayıp sonraki menüye geçiniz.(alttaki Apply butonuna tıklamayı unutmayın)

55

 

Rolleri yukarıda gördüğünüz gibi ayarlayabilirsiniz.Derivation rule varsa mobil cihazlar veya özel kullanıcılar için, buradan seçebilirsiniz.(alttaki Apply butonuna tıklamayı unutmayın)

Üçüncü Menümüz;

Configuration -> All Profiles -> Wireless LAN -> Virtual AP (samet_VAP adında bir VA profili ekliyorum)

6

 

Add tıkladıktan sonra üst kısımda çıktığını göreceksiniz, üstüne tıklayıp sonraki menüye geçiniz.(alttaki Apply butonuna tıklamayı unutmayın)

7

 

VLAN ayarını yaptığımız bölümdeyiz, VLAN boşluğuna tıkladığınızda controllera tanımlı olan VLANları göreceksiniz, ekleme yapmak isterseniz Configuration -> VLANs bölümünden ekleme yapabilirsiniz, tabii bu VLANların DHCP sunucusunda da tanımlı olması gerekmektedir.(alttaki Apply butonuna tıklamayı unutmayın)

Dördüncü Menümüz;

Configuration -> All Profiles -> Wireless LAN -> Virtual AP -> samet_VAP -> AAA (samet_VAP sizin açtığınız VA profile göre değişecektir.)

8

 

bu kısım ilk açıldığında üstteki “AAA Profile >” bölümündeki dropdown default olarak gelecek, yapmanız gereken tek şey bunu oluşturduğunuz AAA profiline çekmektir.(alttaki Apply butonuna tıklamayı unutmayın)

Beşinci Menümüz;

Configuration -> All Profiles -> Wireless LAN -> Virtual AP -> samet_VAP -> SSID (samet_VAP sizin açtığınız VA profile göre değişecektir.)

9

 

bu kısım ilk açıldığında üstteki “SSID Profile >” bölümündeki dropdown default olarak gelecek, yapmanız gereken tek şey bunu oluşturduğumuz SSID profiline çekmektir.(alttaki Apply butonuna tıklamayı unutmayın)

OLUŞTURDUĞUMUZ SSID’Yİ YAYINA ALMA

Girmemiz gereken ilk menü;

Configuration -> AP Configuration (Burada hangi Access Point grubuna işlem yapmak istiyorsanız seçin)

10

 

 

İkinci Menü;

Configuration -> AP Configuration -> Bilecik Group* -> Wireless LAN -> Virtual AP

Sağ taraftan Add a Profile yazısının yanındaki dropdowndan yeni SSID’nizi seçip Add butonuna tıklayın ve Apply butonunu da unutmayın.

Üst kısımdan Save Configuration tıklayıp işlemi tamamlayın.

Not: Apply butonu tarafımdan çok unutulduğu ve işlem defalarca yapıldığı için her satıra yazdım, her adımda olmayabilir dikkat edin aramayın 😀

SSS (yaşanmış, tecrübe edilmiş, çözülmüş sorunlar)

1- herşeyi yaptım ama yayına çıkamadım

  • VLAN controllerda tanımlı değilse yayına çıkamazsınız.
  • Configuration -> AP Configuration -> Bilecik Group* -> Wireless LAN -> Virtual AP bölümünde Virtual AP enable değilse yayına çıkamazsınız.
  • Configuration -> AP Configuration -> Bilecik Group* -> Wireless LAN -> Virtual AP -> samet_VAP -> SSID bölümünde Advanced tabına girdiğinizde Hide SSID işaretliyse yayındasınız ama SSID görünmez durumdadır.

2- SSID şifreli yayınlamak istedim “error: dot1x profile needs to be enabled” hatası aldım.

  • Configuration ->Authentication -> AAA Profiles -> samet_AAA -> 802.1X Authentication tıkladığınızda “802.1X Authentication Profile >” default olarak gelirse default-psk seçeneğini seçin, “Machine Authentication: Default User Role” seçeneğini de “authenticated” seçin Apply butonuna tıklayın.

HDD kullanımını optimize etmek için işe yarayacak bir komut, örneğimiz 1GB üstü dosyalar;

find . -size +100000k -exec du -h {} \;

hata istemdışı kapanan vmware yüklü makineden dolayı oluştu.

image

 

Çözümü basit, sanal makinenin olduğu klasöre gidin -ki bu en alt satırda yazıyor- .lck uzantılı klasörleri silin.

İyi çalışmalar!

VMware’da uzun zamandır uğraştığım disk extend etme olayını bugün çözmüş bulunmaktayım, hemen bloguma ekleyeyim ki ilerde de işime yarasın 😀

Not: Yedek almayı unutmayın!

Önce VMware panelinden HDD boyutunu mutlaka büyütün.

İşletim sistemine root olarak login oldukdan sonra;

$ fdisk -l

Burada disklerinizi aşağıda ki gibi göreceksiniz.

Disk /dev/hda: 53.6 GB, 53687091200 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 6527 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1   *           1          13      104391   83  Linux
/dev/hda2              14        3916    31350847+  8e  Linux LVM

Not: Diskin normalda ki boyutu 30 GB’dır. Sanallaştırma sistemi üzerinden toplam boyutu 53.6 GB olarak değiştirdikten sonra ki görüntüdür.

$ fdisk /dev/hda

Yaparak partition’ların bulunduğu ana diski seçiyoruz

“n” komutuyla fdisk menüden yeni bir partitions yaratıyoruz.

“p” ile primary partitions olarak seçiyoruz

“3″ olarak seçiyoruz. hda1 ve hda2 olarak 2 tane partitions um olduğu için 3 bizim için uygundur.

Başlangıç ve bitiş noktalarını default olarak entere basarak devam edebiliriz. ( hda1 ve hda2 nin başlangıç ve bitiş noktalarına bakarak devamında seçmenıiz gereken değerleri görebilirsiniz. )

“t” komutuyla yarattığımız partitions numarasını veriyoruz. Yukarıda “3″ olarak seçmiştik.

Bize sorduğu Hex koda “8e” yazarak partition’umuzu Linux LVM çeviriyoruz.

“w” ile tabloya alma işlemini gerçekleştiriyoruz.

Sonra makinayı reboot etmenizi isteyecektir. Reboot işlemini gerçekleştirdikten sonra,

$ fdsik -l

Komutuyla yeni yarattığımız partition’u görebilirsiniz.

Şimdide vol gruplarını birleştirmemiş gerekiyor. Bu yüzden yeni yarattığımız partition’u fiziksel bir parçaya çevirmemiz gerekiyor.

$ pvcreate /dev/hda3

$ vgextend VolGroup00 /dev/hda3

$ pvscan

Şimdi ise genişletme işlemini uyguluyoruz.

$ lvextend -L+20GB /dev/VolGroup00/LogVol00

Burada belirttiğiniz “20GB” diski nekadar büyütüceğinizi sormaktadır.

$ resize2fs /dev/VolGroup00/LogVol00

İşlemiyle başarılı bir şekilde sonlandırıyoruz.

IP Classları nedir?

Bilindiği gibi IPv4 IP adresleri 4 oktetten oluşmaktadır.

xxx.xxx.xxx.xxx gibi.

Bu oktetlerin birincisi IP adresinin Class’ını belirlemektedir.

A Class 1-126 (Varsayılan Subnet Mask 255.0.0.0)
-> 127 ile başlayan her IP adresi localhost yani kendi makinanız için ayrılmıştır (örn; 127.0.0.1)
B Class 128-191 (Varsayılan Subnet Mask 255.255.0.0)
C Class 192-223 (Varsayılan Subnet Mask 255.255.255.0)
D Class 224-239 (Multicast IP Aralığıdır)
E Class 240-255 (Test ve Geliştirme İçin Kullanılan Aralıktır.)

Yukarıdaki Varsayılan Subnet Masklara Uygun verilen IPler Classfull (Classa uygun) olarak geçmektedir.
Eğer Subnet Mask Değişik verilirse Classless (Classa uygun değil) olacaktır.

Subnet Mask Nedir?

IP adresi iki bölümden Oluşmaktadır

-Network ID (NID):
Subnet Mask Tarafından Belirlenen Network Numarasıdır.Örnekle Açıklamak Gerekirse;

C Class Bir IP için konuşacak olursak 192.168.1.1 olan bir IP’nin
varsayılan Subnet Maskı C Class Olduğu İçin 255.255.255.0 olacaktır.
Burada peşpeşe gelen üç adet 255 IP üzerinde 192.168.1.0 Networküne
denk gelmektedir.Fakat IP adresimizi Classless bir IP yapmak isteseydik
255.255.0.0 Subnet Maskını verip 192.168.0.0 Networkünü gösterebilirdik.

-Host ID (HID):
Subnet Mask Tarafından Belirlenen Host Numarasıdır.Örnekle Açıklamak Gerekirse;

C Class Bir IP için konuşacak olursak 192.168.1.1 olan bir IP’nin
varsayılan Subnet Maskı C Class Olduğu İçin 255.255.255.0 olacaktır.
Burada peşpeşe gelen üç adet 0 IP üzerinde 168.1.1 Hostuna denk gelmektedir.
Fakat IP adresimizi Classless bir IP yapmak isteseydik
255.255.0.0 Subnet Maskını verip 1.1 hostunu gösterebilirdik.

Üniversitemize yeni alınmış olan AP-93 model Aruba Access Point için ayar yapmamız ve AP’yi sisteme entegre etmemiz gerekiyor.Access Point ilk kurulumda IAP (Instant Access Point) olduğu için, kendi SSID’si ile yayın yapmaya başlıyor, instant adındaki bu SSID’ye bağlanarak işleme başlıyoruz.

Öncelikle AP’yi doğru switche bağlayıp IP almasını sağlıyoruz.Tabii bu IP adresinin DHCP üzerinden verilmesini sağlamak işimizi kolaylaştırıyor.DHCP üzerinden alınan otomatik IP adresini tarayıcımıza yazıp arayüze giriyoruz veya kablolu bağlantımızı koparıp https://instant.arubanetworks.com:4343 adresine giriş yapıyoruz.İlk defa sisteme takılan bir Aruba kendisini controller olarak gördüğü için,

Convert IAP to CAP_thumb_300_0

Controller IP adresini yazıp Convert Now tıkladığınızda AP kendini Controllera tanıtacak ve reboot atacaktır.

Şimdi Controllera giderek provision işlemini yapabiliriz.

PROVISION

Controllera tarayıcı üzerinden ulaşıp, Configuration sekmesine tıklayın, WIRELESS menüsü altında AP Installation bölümüne girin.En üstte MAC adreslerini göreceksiniz.Seçin ve Provision düğmesine tıklayın.En üst kısımda grup düzenlemesini yapıyoruz, en altta ise AP için vereceğiniz isimi yazıp Apply and Reboot düğmesine tıklıyoruz.

İşimize yarayabilecek küçük bir bilgi 😉

Listelemek istediğiniz klasörün üstüne “Shift” tuşuyla beraber sağ tıklayın.

Komut Penceresini burada aç seçeneğine tıklayın.

dir /b > liste.txt komutu klasörün içinde oluşturduğu liste.txt dosyasına isimleri yazdıracaktır.Bu komut sadece dosya adlarını yazdıracaktır.

dir > liste.txt komutu ise dosya boyutunu ve oluşturulma tarihini de ekstra olarak verecektir.

dir /b /s > liste.txt komutu ise alt klasörler dahil olmak üzere bir liste dökecektir.

Burakhan Çubukçu edit:

txt yerine csv yazıp direk excel formatında dökebilirsiniz 🙂