Bu işlem için düzenlememiz gereken iki dosyamız var (<version> yazan yerlere ilgili bileşenin versiyonunu yazınız)

dspace-<version>-release/dspace/config/dspace.cfg
/usr/local/tomcat8/apache-tomcat-<version>/conf/server.xml

dspace.cfg dosyasında iki yerde geçmektedir.

# Dspace base host URL. Include port number etc.
dspace.baseurl = http://acikkaynak.bilecik.edu.tr:8080

# DSpace base URL.  Include port number etc., but NOT trailing slash
# Change to xmlui if you wish to use the xmlui as the default, or remove
# "/jspui" and set webapp of your choice as the "ROOT" webapp in
# the servlet engine.
dspace.url = http://acikkaynak.bilecik.edu.tr:8080/xmlui

server.xml dosyasında bir yerde geçmektedir.

<!-- Define a non-SSL HTTP/1.1 Connector on port 8080 -->
<Connector port="8080" 
maxHttpHeaderSize="8192"
maxThreads="150" 
minSpareThreads="25" 
maxSpareThreads="75"
enableLookups="false"
redirectPort="8443"
acceptCount="100"
connectionTimeout="20000" 
disableUploadTimeout="true" />

bunların hepsini istediğiniz portla değiştirin ve aşağıdaki komutla tomcati tekrar başlatın.

/etc/init.d/tomcat8 restart

eğer sayfayı açarken hata veriyorsa sunucuyu tekrar başlatın.
 
 

« »