çok basit bir tomcat konfigürasyonu gerekmektedir.Bilindiği gibi Dspace kurulumu yapılırken aşağıdaki dosyanın en altına xmlui, sword, oai, jspui, lni ve solr uzantılarının bulunduğu klasörler eklenir.

/usr/local/tomcat8/apache-tomcat-<version>/conf/server.xml

1


işte bu satırların üstüne aşağıda yazdığım satırı ekleyin ve direk adresi yazdığınızda xmlui arayüzü açılsın.

<Context path="/" docBase="/dspace/webapps/xmlui" allowLinking="true" />

tabiiki işlemden sonra tomcati yeniden başlatmalısınız.

/etc/init.d/tomcat8 restart

« »