Schengen vizesi nedir?

Genel anlamıyla vize bir ülkenin topraklarına giriş izninin kontrol altında tutulmasıdır.Schengen vizesi ise AB içinde yer alan 28 ülkenin çoğunun kabul ettiği bir vize şeklidir.Bu anlaşmayı kabul eden ülkelerden birinin yetkili makamından schengen vizesi alırsanız tüm ülkelerden almış sayılırsınız.

Hukuki dayanağı var mıdır?

Ülkesine girişlerin nasıl yapılacağı konusunda karar vermek, her devletin egemenlik yetkisidir. Avrupa Adalet Divanı 19 Şubat 2009 tarihinde verdiği kararla Türk vatandaşlarına uygulanan vize zorunluluğunu esas itibariyle hukuksuz bulmamıştır.

View full article »