HDD kullanımını optimize etmek için işe yarayacak bir komut, örneğimiz 1GB üstü dosyalar;

find . -size +100000k -exec du -h {} \;