«

»

May 22 2019

Ağ Güvenliği dersi çalışma soruları

Finalde soruların %80’i aşağıdaki sorulardan çıkacaktır. %20’si ise derste yaptığımız uygulamalardan (genelde kullanılan araçların ve bileşenlerin isimleri  ile ilgili) çıkacaktır.

 1. Güvenliğin temel prensiplerinden olan ve CIA şeklinde kısaltılan 3 kavramı hem İngilizce hem Türkçe yazarak kısaca açıklayın.
 2. IDS/IPS farkı nedir, kısaca açıklayın?
 3. HIDS/NIDS farkı nedir? Kısaca açıklayın. İki sisteme de birer örnek uygulama ismi yazın.
 4. Virtualbox’ta sanal bilgisayarı ağa bağlarken kullanabileceğimiz seçeneklerin (NAT, bridge, internal network) kullanım alanını ve birbirine göre farkını kısaca açıklayın. İçeriden dışarıya ve dışarıdan içeriye bağlantı yapma konusunda farklarını kısaca yazın.
 5. Hping uygulaması ne işe yarar? (“hping -a -b …..” şeklinde bir örnek komut yazarak, bu komutun ne iş yaptığını da yazın)
 6. Nmap uygulaması ne işe yarar? (“nmap -a -b …..” şeklinde bir örnek komut yazarak, bu komutun ne iş yaptığını da yazın)
 7. Tcpdump uygulaması ne işe yarar? (“tcpdump -a -b …..” şeklinde bir örnek komut yazarak, bu komutun ne iş yaptığını da yazın)
 8. Hydra uygulaması ne işe yarar? Kısaca açıklayın. Sistemin kabul ettiği hedef türlerinden iki tanesini yazın.
 9. Metasploit’te; exploit ve payload modülleri ne işe yarar? Kısaca açıklayın.
 10. Burpsuite uygulaması ne işe yarar? Uygulamanın kullanımına bir örnek vererek kısaca açıklayın.
 11. DVWA nedir, ne amaçla geliştirilmiştir? Barındırdığı zafiyetlerden 3 tanesini yazın.
 12. Bal küpü nedir, ne amaçla kullanılır? Kısaca açıklayın.
 13. Sosyal mühendislik nedir? Örnek vererek kısaca açıklayın.
 14. ISO 27001 nedir, ne amaçla geliştirilmiştir? Kısaca açıklayın.
 15. Siber dünyada ulusal güvenliğimizin artırılması konusunda önerileriniz neler olabilir?
 16. Pentest (sızma testi) nedir, ne tarz işlemleri kapsar? Hangi aşamaları vardır? Kısaca açıklayın.
 17. Kişisel bilgisayarlarda güvenlik sağlamak için yapılabilecek en önemli işlemleri yazın.
 18. Parola güvenliği nasıl sağlanır? Uygulanabilecek olan tedbirleri yazın.
 19. Özet fonksiyonları nedir, ne amaçla kullanılır? Kullanım alanına örnek vererek kısaca açıklayın.
 20. PKI nedir, nasıl çalışır? Kolayca anlaşılabilecek şekilde kısaca açıklayın.
 21. PfSense nedir? Hangi işletim sistemi üzerine çalışmaktadır? PfSense alternatiflerinden 3 tanesinin ismini yazınız.

Bir Cevap Yazın

Bad Behavior has blocked 27 access attempts in the last 7 days.