«

»

Mar 10 2019

Tasarım ve Bitirme projesi ilk rapor duyurusu

22 Mart 2019 Cuma günü 17:00’a kadar çalışmaların ilk raporunun e-posta ile PDF sürümünün teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim edilen belgede özellikle istenen şartlar aşağıdadır. Bu şartlar sağlanmazsa ilk sınav notundan düşülecektir.

 1. İlk rapor mutlaka bölüm sayfasındaki (http://w3.bilecik.edu.tr/bilgisayar/ogrenci/bitirmeproje/) şablona uygun olacaktır.
 2. İlk raporda mutlaka olması gereken kısımlar: Dış Kapak, İç Kapak, Türkçe Özet, Anahtar Kelimeler, İçindekiler, Simgeler Dizini, Şekiller Dizini, Tablolar Dizini, Giriş Bölümü, Kaynaklar
 3. İlk raporda mutlaka giriş ve özet kısımlarının gerçekçi bir şekilde yazılmasını istiyorum.
  1. Özet kısmında birkaç paragraflık işin özeti yazılacaktır.
  2. Giriş kısmında ise seçilen projenin kabaca tarifi, neden bu projenin seçildiği, projede ne hedeflendiği ve faydaları, daha önce yapılmış olan benzer çalışmaların ve bu çalışmanın varsa farklı yönlerinin kısa açıklaması, kullanılan (ve kullanılması düşünülen) bileşenlerin (yazılım dilleri, kütüphaneler, veritabanı, doananım, vb.) kısaca yazılması, sistem bileşen diyagramı çizilebiliyorsa eklenmesini istiyorum. 2-3 sayfalık giriş kısmı uygundur.
 4. Sonraki konu başlıkları öğrenciye kalmıştır. Fikir vermesi açısından, örnek konu başlıkları aşağıdaki gibi sıralanabilir. Özet ve giriş haricindeki diğer başlıkların içeriklerini ilk raporda istemiyorum.
  1. Giriş
  2. Kullanılan bileşenler, araçlar ve yöntemler
  3. Uygulama aşamaları ve sistemin geliştirilmesi
  4. Sonuçlar ve öneriler
  5. Kaynakça

Şimdilik bu kadar.

Bir Cevap Yazın

Bad Behavior has blocked 27 access attempts in the last 7 days.