İktisat Okumaları Final Sınavı Hakkında

Sınavda sorumlu olduğunuz üç ana başlık var:

1) Sınıfta benim sözlü ve görsel olarak anlattıklarım.

2) Leo Huberman, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla (151. sayfa ve sonrası)
Her baskıda sayfalar aynı olmayabilir. “Bırakın Bizi” başlıklı makaleden kitabın sonuna kadar okuyabilirsiniz.

3) Sunumlar ve sunumlarda faydalanılan kaynaklar (9. hafta ve sonrası).
Aslolan sunumlarda faydalanılan kaynaklardır. Bu sebeple bu siteye hangi kaynaklar eklenmişse öncelikle onları okumanızı, konuyu pekiştirmek için sunumları incelemenizi öneririm.

NOT: Siteye yüklediğim kaynakları ve sunumları aynı şekilde fotokopiye de bırakıyorum. Fakat, kaynaklar fotokopi odasına taranıp verildiği için baskı kalitesi iyi olmayabilir. Ancak, siteye yüklediğim dosyalarda herhangi bir sıkıntı yok.

Başarılar.

İKT251 İktisat Okumaları Leave a comment

Küreselleşme Final Sınavı Hakkında

Sınavda sorumlu olduğunuz iki ana başlık var:

1) Sınıfta benim anlattıklarım

2) Sunumlar ve sunumlarda faydalanılan kaynaklar (7. hafta ve sonrası dahil).
Aslolan sunumlarda faydalanılan kaynaklardır. Bu sebeple bu siteye hangi kaynaklar eklenmişse öncelikle onları okumanızı, konuyu pekiştirmek için sunumları incelemenizi öneririm.

NOT: Siteye yüklediğim kaynakları ve sunumları aynı şekilde fotokopiye de bırakıyorum. Fakat, bazı kaynaklar fotokopi odasına taranıp verileceği için baskı kalitesi iyi olmayabilir. Ancak, siteye yüklediğim dosyalarda herhangi bir sıkıntı yok.

Başarılar.

İKT257 Küreselleşme Leave a comment

14. Hafta-İktisat Okumaları Sunumlar ve Kaynakları

Arkadaşlarınızın yapmış olduğu sunumlar ve sorular:

14.Hafta_Normal Öğretim_İktisat Okumaları

14.Hafta_İkinci Öğretim_İktisat Okumaları

Sunumlarda faydalanılan kaynaklar (1 adet):

Önder, Şenses_Türkiyede Yoksulluk ve Yoksulluk düşüncesi

İKT251 İktisat Okumaları Leave a comment

14. Hafta-Küreselleşme Sunumlar ve Kaynakları

Arkadaşlarınızın yapmış olduğu sunumlar ve sorular:

14.Hafta_Normal Öğretim_Küreselleşme

14.Hafta_İkinci Öğretim_Küreselleşme

Sunumlarda faydalanılan kaynaklar (1 adet):

Memiş,H._2014_Küreselleşme ve Yoksulluk İlişkisi

İKT257 Küreselleşme Leave a comment

13. Hafta-Küreselleşme Sunumlar ve Kaynakları

Arkadaşlarınızın yapmış olduğu sunumlar ve sorular:

13.Hafta_Normal Öğretim_Küreselleşme

13.Hafta_İkinci Öğretim_Küreselleşme

Sunumlarda faydalanılan kaynaklar (1 adet):

1997_GUNEY_DOGU_ASYA_KRIZI_VE_TURKIYE

İKT257 Küreselleşme Leave a comment

13. Hafta-İktisat Okumaları Sunumlar ve Kaynakları

Arkadaşlarınızın yapmış olduğu sunumlar ve sorular:

13.Hafta_Normal Öğretim_İktisat Okumaları

13.Hafta_İkinci Öğretim_İktisat Okumaları

Ekstra Sunum_13.Hafta_Normal Öğretim_İktisat Okumaları

Sunumlarda faydalanılan kaynaklar (2 adet):

Sarıçoban,K. 2012, Avusturya İktisat Okulu, Temsilcileri ve Metodolojik İlkeleri

Mises,L.V., 1929, Carl Menger ve Avusturya İktisat Okulu

Ekstra Sunum_Aydınonat, N.E., 2010, Adam Smith’in Görünmez Eli Doğru Sanıyor Olabileceğiniz Yanlışlar

İKT251 İktisat Okumaları Leave a comment

12. Hafta-Küreselleşme Sunumlar ve Kaynakları

Arkadaşlarınızın yapmış olduğu sunumlar ve sorular:

12.Hafta_Normal Öğretim_Küreselleşme

12.Hafta_İkinci Öğretim_Küreselleşme

Sunumlarda faydalanılan kaynaklar (1 adet):

Güler,B.Ş._2011_Küreselleşmenin Merkezi Aktörlerinden Biri Olarakavrupa Birliği

İKT257 Küreselleşme Leave a comment

12. Hafta-İktisat Okumaları Sunumlar ve Kaynakları

Arkadaşlarınızın yapmış olduğu sunumlar ve sorular:

Neoklasik iktisat_12.Hafta

12. Hafta_Normal Öğretim_İktisat Okumaları

12. Hafta_İkinci Öğretim_İktisat Okumaları

Sunumlarda faydalanılan kaynaklar (1 adet):

Savaş,V. Sosyalist İktisadi Düşünce_Karl Marx, İktisatın Tarihi

İKT251 İktisat Okumaları Leave a comment

11. Hafta-Küreselleşme Sunumlar ve Kaynakları

Arkadaşlarınızın yapmış olduğu sunumlar ve sorular:

İkinci Küreselleşme

11. Hafta_Normal Öğretim_Küreselleşme

11.Hafta_İkinci Öğretim_Küreselleşme

Sunumlarda faydalanılan kaynaklar (1 adet):

11.Hafta_Küreselleşme_Öniş,Z., Şenses, F._2007_ Küresel Dinamikler, Ülkeiçi Koalisyonlar ve Reaktif Devlet Türkiye’nin Savaş Sonrası Kalkınmasında Önemli Politika Dönüşümleri

İKT257 Küreselleşme Leave a comment

11. Hafta-İktisat Okumaları Sunumlar ve Kaynakları

Arkadaşlarınızın yapmış olduğu sunumlar ve sorular:

11. Hafta_Normal Öğretim_İktisat Okumaları

11. Hafta_İkinci Öğretim_İktisat Okumaları

Sunumlarda faydalanılan kaynaklar (1 adet):

11. Hafta_ İktisat Okumaları_Savaş,V. Neo-Klasik İktisat_Alfred Marshall, İktisatın Tarihi

İKT251 İktisat Okumaları Leave a comment