Mar 22

How To Backup PostgreSQL Databases on an Ubuntu 18.04 & allow remote connections to PostgreSQL database server

Kaynak

Kaynak-II

Yedeği alıncak server tarafında,

sudo su – postgres pg_dump vt_adi > vt_adi_db.bak şeklinde yedek alındıktan
sonra pwd ile dizin kontrolü yapıp winSCP tarzı bir programla .bak uzantılı dosya kişisel bilgisayara alınabilir.

Aktarılacak server tarafında,

WinSCP ile kişisel pcye alınan yedek kopyalanır sonrasnda, psql empty_database < vt_adi_db.bak ile veriler aktarılmış olur. webten kontrol etmek için phppgadmin kurulur. sudo apt install phppgadmin ipadresi/phppgadmin ile webten girilir.
Problem:
Forbidden You don’t have permission to access /phppgadmin/ on this server. hatası alırsanızda.
Solution: sudo vi /etc/apache2/conf-enabled/phppgadmin.conf remove “Require local”, and restart apache2
Bu işlem bu kadar.

 

CONNECT TO THE REMOTE SERVER

First things first, you need to login to the remote server:

CHANGE THE LISTEN ADDRESS

By default, PostgreSQL DB server listen address is set to the ‘localhost’ , and we need to change it so it accepts connection from any IP address; or you can use comma separated list of addresses. Here is how it looks by default:

Open your postgresql.conf  file in your editor:

search for listen_addresses , and set it to ‘*’ :

or if you want to set connection restrictions to a few IP’s, then you should setlisten_addresses  to something like this:

 

OPEN POSTGRESQL TO THE WORLD

In this step, you need to allow remote connections to actually reach your PostgreSQL server. Open pg_hba.conf :

To allow connections from absolutely any address with password authentication add this line at the end of pg_hba.conf  file:

You can also use your network/mask instead just 0.0.0.0/0 .

RESTART

You have made it! Just make sure to restart your PostgreSQL instance before leaving remote SSH session:

Now you should be able to connect to the PostgreSQL instance with any of DB tools.

Mar 19

Dell EMC N1548p version upgrade

web tarayıcısından anahtarın ip bilgileri ve kullanıcı bilgileri girildikten sonra dell web sayfasından indirilen zip dosyasını extract ettikten sonra “N1500v6.5.3.4.stk” dosyasını upload ediyoruz.

Sonrasında cli’den

DCcamera#boot system active
Activating image active ..

DCcamera#show version

Machine Description…………… Dell EMC Networking Switch
System Model ID………………. N1524P
Machine Type…………………. Dell EMC Networking N1524P
Serial Number………………… CN00GCXM2829856N0171A00
Manufacturer…………………. 0xbc00
Burned In MAC Address…………. F8B1.5685.A89F
System Object ID……………… 1.3.6.1.4.1.674.10895.3064
SOC Version………………….. BCM56150_A0
HW Version…………………… 2
CPLD Version…………………. 16
Image File…………………… N1500v6.5.1.5
Software Capability…………… Stack Limit = 4, VLAN Limit = 512

unit active backup current-active next-active
—- ———– ———– ————– ————–
1 6.5.3.4 6.2.5.3 6.5.1.5 6.5.3.4
VeriMerkeziKamera#reload

Management switch has unsaved changes.
Are you sure you want to continue? (y/n) y
Configuration Not Saved!

Are you sure you want to reload the stack? (y/n) y

işlemleri ile tft kullanmadan http üzerinden web aracılığıyla kolaylıkla upgrade işlemi sorunsuzca yapılmaktadır.

 

Mar 15

Pgina (interactive user authentication) and Free Internet Cafe Software

interactive user authentication and access management on machines running the Windows operating system. 

Free Internet Cafe Software

 

Öncelikle bir internet cafe planlaması yaptınız ve içlerinden bir tane ana makine seçtiniz.

Ana makineye handy cafenin yönetim yazılımını kuruyorsunuz. Diğer yönetilecek makinelere bu ana makinenin ip adresi üzerinden doğrulama ve kontrol edebileceksiniz.

Pgina ise ilk olarak windows authentication yapan kullanıcıların kayıtlarının herhangi bir veritabanında saklamak için kullanılabileciktir.

 

Pgina ile authenticate olan user yada kullanıcılar login olunca handy cafe server tarafından kontrol edilen clientlere düşecek sonrada siz ne kadar süre kullanıcıya oturum açma isteğine bağlı olarak erişime açacaksınız.

 

pGina praogramı asıl geliştiricisi tarafından geliştirilmesede,  projenin forklanmış halini (http://mutonufoai.github.io/pgina/) (pGina fork 3.9.9.7vd.) sürümlerine ulaşabiliyoruz.

Kurulum ve konfürasyonlar:

1. Kurulum esnasında masaüstüne ve başlangıç menüsüne, kısayol ve girdi oluşturmayın, neden derseniz programı herhangi bir kullanıcı da açıp içindeki ayarları görebiliyor. Hatta bu sebepten dolayı kurulum ve konfigürasyon bittikten sonra programın klasöründen “pGina.Configuration.exe” ve “unins000.exe” dosyalarını silin.

2. Program plugin mantığı ile çalışıyor.

 • Local Machine: Bilgisayar üzerinde kurulum esnasında oluşturulan kullanıcı kullanmaya yarıyor.
 • MySQL Logger: Loglama işlemini bir mysql veritabanına yazıyor. User doğrulamada kullanılan raius server’ın loglama kısında kullanıcının ne zaman çıkış yaptığı bilgisini alamadığımız için kullanabilirsiniz.
 • RADIUS Plugin: Radius sunucusu üzerinden kimlik doğrulama işlemleri için. Burada  radius a erişim için tarafında client.conf içinde secret keyler oluşturuldu.
 • Session Limit: Maksimum oturum süresi. ayarlayabilirsiniz.
 • Single User Login: pGina için oturum açan her kullanıcı için yeni bir hesap oluşturulabiliyor o anda. Hatta bu hesaplar oturumu kapatma esnasında otomatik de silinebiliyor. Ama bizim sistemde kullanıcı hangi kimlikle giriş yaparsa yapsın, arkada aynı kullanıcı ile oturum açılıyor.

3. Pluginler sırası hangi aşamada hangi plugin in önceliği olacağını belirtiyor. 4 tane aşama var: Authentication->Authorization->Gateway->Event Notification (http://mutonufoai.github.io/pgina/documentation/user.html)

Mar 15

PostgreSQL DATE and TIME functions

PostgreSQL ZAMAN Fonksiyonlarının Kullanımı

Örnek bir deneme:

select age(now(),time_last) as zaman,ip from node_ip where ip::text like ‘10.1.%’ or ip::text like ‘10.2.%’

(Netdisco’dan alınan bilgilere göre, iki farklı ip bloğuna ait kullanıcıların ne kadar süredir pasif olduklarının kontrolüdür. Mevcut zaman ile Son aktif zaman farkından bulunmaktadır.)

select age(now(),time_last) as zaman,ip,mac
from node_ip where active =’TRUE’ and ip::text like ‘10.1.%’ or ip::text like ‘10.2.%’ or ip::text like ‘10.3.%’ or ip::text like ‘10.4.%’
ORDER BY zaman USING>  (zamana göre sıralanmış hali.)

Mar 14

Migrating VMWare VM’s via Clonezilla

Migrating VMWare VM’s via Clonezilla

Having a very odd issue migrating VMWare Windows machines over to PROXMOX using Clonezilla and wondering if anyone else has seen this (and has a solution!).

Here is what I am doing
In the VM on VMWare

 • Remove VMware tools
 • Run the mergeide.reg file
 • Make sure atapi.sys, intelide.sys, pciide.sys and pciindex.sys are present in %SYSTEMROOT%\system32\drivers
 • Shutdown
 • Boot the VM backup but into Clonezilla

In the VM on Proxmox

 • Create a new VM with the same disk size, same RAM and CPU settings
 • Attach the clonzilla ISO and boot

I have tried two methods within Clonezilla,

 • “savedisk” to an NFS file system then restoring into the PROXMOX VM
 • “disk-to-disk” direct from the source VM to the destination VM

When I boot up the PROXMOX VM the console states “Booting from hard disk” and that’s as far as it gets. And this has happened for both methods of migration.

 

Mar 14

Network Throughput Testing with iPerf

https://www.linode.com/docs/networking/diagnostics/install-iperf-to-diagnose-network-speed-in-linux/

Mar 14

Squid Analiz Raporları (SARG)

SARG – Squid Analysis Report Generator and Internet Bandwidth Monitoring Tool

Mar 14

Trace işlemlerinde görsel takip etmek

Hangi ülkeden hangi iplerle ne kadar latency ile gittiğini göresel gösteren kullanışlı bir yazılım.

https://sourceforge.net/projects/openvisualtrace/

Mar 14

Blacklist Kontrol

https://mxtoolbox.com/

Mar 14

ip adresi kime nereye ait ?

https://www.ripe.net/

Eski yazılar «