Şeyh Edebali’nin Nasihatleri

 • Şu üç kişiye acı: (1) cahiller arasındaki âlime, (2) zengin iken fakir düşene ve (3) hatırlı iken itibarını kaybedene.

 • Ey oğul sabretmesini bil. Vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma; insanı yaşat ki devlet yaşasın.

 • Çok konuşma, boş konuşma, kem konuşma.

 • Hayvan ölür, semeri kalır; insan ölür eseri kalır. Gidenin değil, bırakmayanın ardından ağlamalı. Bırakanın da bıraktığı yerden devam etmeli.

 • Gördün söyleme, bildin bilme.

 • Haklı olduğun mücadeleden korkma! Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.

 • Cahil ile dost olma: ilim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez; üzülürsün.

 • Milletin, kendi irfanın içinde yaşasın. Ona sırt çevirme. Her zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de, diri tutan da bu irfandır.

 • Unutma ki, yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir.

 • Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez. Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın…

 • Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize; adalet sana.

 • En büyük zafer nefsini tanımaktır. Düşman, insanın kendisidir. Dost ise, nefsi tanıyanın kendisidir.

 • Bu dünyada inancını kaybedersen, yeşilken çorak olur, çöllere dönersin.

 • Öfken ve nefsin bir olup aklını mağlup eder. Bunun için daima sabırlı, sebatkâr ve iradene sahip olasın! Sabır çok önemlidir. Bir bey sabretmesini bilmelidir.Vaktinden önce çiçek açmaz.

 • Sevildiğin yere sık gidip gelme; muhabbet ve itibarın zedelenir…

 • Kişinin gücü günün birinde tükenir ama bilgi yaşar. Bilginin ışığı kapalı gözlerden bile içeri sızar aydınlığa kavuşturur.

 • Açık sözlü ol! Her sözü üstüne alma! Gördün, söyleme; bildin deme!

 • Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizemler, bilinmeyenler, görülmeyenler, ancak; orjinalsozler.com senin fazilet ve erdemlerinle gün ışığına çıkacaktır.

 • Ananı ve atanı say! Bil ki bereket, büyüklerle beraberdir.

 • Hayvan olur semeri kalır; insan olur eseri kalır. Gidenin değil bırakmayanın ardından ağlamalı.

 • Durmaya, dinlenmeye hakkımız yok. Çünkü zaman yok, süre az!

 • Sabır kara bir dikeni yutmak, diken içini parçalayıp geçerken de hiç ses çıkarmamaktadır.

 • Üşengeçlik bize; uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana.

 • Yalnızlık korkanadır. Toprağın ekim zamanını bilen çiftçi başkasına danışmaz. Yalnız başına kalsa da! Yeter ki toprağın tavda olduğunu bilebilsin.

 • Görgüsüzle dost olma: yol bilmez, yordam bilmez, kural bilmez; üzülürsün.

 • Bey memleketten öte değildir. Bir savaş yalnızca bey için yapılmaz. Durmaya dinlenmeye hakkımız yok çünkü zaman yok süre az.

 • Cahil ile dost olma: ilim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez; üzülürsün.

 • Sen ve arkadaşlarınız kılıçla, bizim gibi dervişler de düşünce, fikir ve dualarla bize va’dedilenin önünü açmalıyız. Tıkanıklığı temizlemeliyiz.

 • Bundan sonra öfke bize; uysallık sana.

 • Beyliğini mübarek kilsin. Hak yoluna yararlı etsin. Işığını parıldatsın. Uzaklara iletsin.

 • Saygısızla dost olma: usul bilmez, adap bilmez, sınır bilmez; üzülürsün.

 • Namertle dost olma: mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez; üzülürsün.

 • Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı, Allah Teâlâ yardımcın olsun.

 • Kibirliyle dost olma: hal bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez; üzülürsün.

 • İkram bil, kural bil, doyum bil.

 • Üç kişiye acı; cahiller arasındaki âlime, zenginken fakir düşene, hatırlı iken itibarını kaybedene.

 • Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana.

 • Sana yükünü taşıyacak güç, ayağını sürçtürmeyecek akıl ve kalp versin.

 • Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana.

 • Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgârlarında savrulur gidersin.

 • Bilesin ki, atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.

 • Sevgi davanın esası olmalıdır. Sevmek ise sessizliktedir. Bağırarak sevilmez. Görünerek de sevilmez.

 • Faydalı ile faydasızı ayırt edebilenler, bilgi sahibi olanlardır.

 • Ukalayla dost olma: çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur; üzülürsün.

 • Yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir.

 • Ham armut yenmez; yense bile bağrında kalır. Bilgisiz kılıç da tıpkı ham armut gibidir.

 • Güceniklik bize; gönül almak sana.

 • Açgözlü ile dost olma: ikram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez; üzülürsün.

 • Sen seni bil; ömrünce bu yeter sana.

 • Kişinin gücü, günün birinde tükenir, ama bilgi yaşar. Bilginin ışığı, kapalı gözlerden bile içeri sızar, aydınlığa kavuşturur.

 • Suçlamak bize; katlanmak sana.

 • Sevgi davanın esası olmalıdır. Sevmek ise, sessizliktedir. Bağırarak sevilmez. Görünerek de sevilmez!

 • İlim bil, irfan bil, söz bil.

 • Yalnızlık korkanadır. Toprağın ekim zamanını bilen çiftçi, başkasına danışmaz. Yalnız başına kalsa da! Yeter ki, toprağın tavda olduğunu bilebilsin.

 • Usul bil, adap bil, sınır bil.

 • Ülke, idare edenin, oğulları ve kardeşleriyle bölüştüğü ortak malı değildir. Ülke sadece idare edene aittir. Ölünce, yerine kim geçerse, ülkenin idaresi onun olur.  Vaktiyle yanılan atalarımız, sağlıklarında devletlerini oğulları ve kardeşleri arasında bölüştüler. Bunun içindir ki, yaşayamadılar.

 • Hal bil, ahval bil, gönül bil.

 • İnsan bir kere oturdu mu, yerinden kolay kolay kalkmaz. Kişi kıpırdamayınca uyuşur. Uyuşunca laflamaya başlar. Laf dedikoduya dönüşür. Dedikodu başlayınca da gayri iflah etmez. Dost, düşman olur; düşman, canavar kesilir!

 • Mert ol, yürekli ol.

 • Savaşı sevmem. Kan akıtmaktan hoşlanmam. Yine de, bilirim ki, kılıç kalkıp inmelidir. Fakat bu kalkıp-iniş yaşatmak için olmalıdır. Hele kişinin kişiye kılıç indirmesi bir cinayettir. Bey memleketten öte değildir. Bir savaş, yalnızca bey için yapılmaz.

 • Kimsenin umudunu kırma.

 • İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Dünya, senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizlilikler, bilinmeyenler, ancak senin fazilet ve adaletinle gün ışığına çıkacaktır.

Remote Raspbian OS’deki Mariadb’nin yedeğini Windows Lokaline yedekleyen C# desktop uygulaması

using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Diagnostics; using System.Drawing; using System.IO; using System.IO.Compression; using System.Security.Cryptography; using System.Text; using System.Linq; using System.Security.Policy; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; private void btnReports_Click(object sender1, EventArgs e1) { StreamReader sRead = File.OpenText(@”config.txt”); string metin; while ((metin = sRead.ReadLine()) != null) { // Okunan veriler textbox içerisine atılıyor. string …

Devam

TFTP ile anahtarlara Firmware yükleme ve Config dosyalarını yedekleme

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) kurulum faydalanılan link: sudo apt install tftpd-hpa sudo systemctl status tftpd-hpa sudo nano /etc/default/tftpd-hpa TFTP_USERNAME =”ftp”. TFTP_DIRECTORY =”/tftp” TFTP_ADDRESS =”:69″ TFTP_OPTIONS =” –secure –create” sudo mkdir /tftp sudo chown tftp:tftp /tftp sudo systemctl restart tftpd-hpa sudo systemctl status tftpd-hpa     Bazı test edilen anahtarlara ait güncel firmwareler: ProCurve J9085A Switch 2610-24 R.11.123 Released on Mar 1, 2021 HP J9565A Switch 2615-8-PoE Released on Dec 6, 2022  A.15.16.0025 günceli A.15.16.0026 HP J9623A 2620-24 …

Devam