CV

CV

Personal Info

Date of Birth: 23.10.1980

Hometown: Safranbolu-Karabük

 

Education

Ph. D. in Electrical and Electronics Eng., Ondokuz Mayıs University, Samsun 2005- 2010

M. Sc.  in Electrical and Electronics Eng., Ondokuz Mayıs University, Samsun 2002-2004

B. S.  in Electrical and Electronics Eng., Ondokuz Mayıs University, Samsun 1998-2002

 

Work Experience

Prof. , Bilecik Şeyh Edebali University, 2024

Assoc. Prof, Bilecik Şeyh Edebali University, 2018-2024

Assist. Prof, Bilecik Şeyh Edebali University, 2011-2018

Research Assistant, Ondokuz Mayıs University, 2007-2010

Research Assistant, Ondokuz Mayıs University, 2002-2004

 

Completed Projects

1. Supervisor, “Robot Manipülatörler İçin Akıllı Görsel Servolama Sistemi”, TÜBİTAK 3001, 117E511, BŞEÜ, 2018-2020

2. Supervisor, “Dönerkanat Tipinde İHA’lar İçin 3B Görsel Konumlama Sistemi tasarımı ve Gerçeklenmesi”, Bilecik Şeyh Edebali University-BAP, 2015-2016

3. Supervisor, “IR LED’Lİ Kamera İle Gece Görüşlü Mobil Robot Platformu Tasarımı ve Gerçeklenmesi”,Bilecik Şeyh Edebali University-BAP, 2011-2012

4. Researcher, “Yapay Zeka Yöntemleri ile Robotlarda Model Temelli Arıza Yalıtımı ve Arızaya Dayanıklı Denetim”, Ondokuz Mayıs University-PYO, 2009-2010

5. Researcher, “Robot Denetimi İçin Yazılım ve Donanım Geliştirilmesi”, Ondokuz Mayıs University-BAP, 2003-2005

Comments are closed.