«

»

Kas 03 2019

YBS – Bilişim Sistemleri Güvenliği vize çalışma soruları

 1. Güvenliğin temel prensiplerinden olan ve CIA şeklinde kısaltılan 3 kavramı hem İngilizce hem Türkçe yazarak kısaca açıklayın.
 2. IDS/IPS farkı nedir, kısaca açıklayın?
 3. HIDS/NIDS farkı nedir? Kısaca açıklayın. İki sisteme de birer örnek uygulama ismi yazın.
 4. Bal küpü nedir, ne amaçla kullanılır? Kısaca açıklayın.
 5. Virtualbox’ta sanal bilgisayarı ağa bağlarken kullanabileceğimiz seçeneklerin (NAT, bridge, internal network) kullanım alanını ve birbirine göre farkını kısaca açıklayın. İçeriden dışarıya ve dışarıdan içeriye bağlantı yapma konusunda farklarını kısaca yazın.
 6. Hping uygulaması ne işe yarar? (“hping -a -b …..” şeklinde bir örnek komut yazarak, bu komutun ne iş yaptığını da yazın)
 7. Nmap uygulaması ne işe yarar? (“nmap -a -b …..” şeklinde bir örnek komut yazarak, bu komutun ne iş yaptığını da yazın)
 8. Traceroute uygulaması ne işe yarar? (“tcpdump -a -b …..” şeklinde bir örnek komut yazarak, bu komutun ne iş yaptığını da yazın)
 9. Sosyal mühendislik nedir? Örnek vererek kısaca açıklayın.
 10. ISO 27001 nedir, ne amaçla geliştirilmiştir? Kısaca açıklayın.
 11. Siber dünyada ulusal güvenliğimizin artırılması konusunda önerileriniz neler olabilir?
 12. Pentest (sızma testi) nedir, ne tarz işlemleri kapsar? Hangi aşamaları vardır? Kısaca açıklayın.
 13. Kişisel bilgisayarlarda güvenlik sağlamak için yapılabilecek en önemli işlemleri yazın.
 14. Parola güvenliği nasıl sağlanır? Uygulanabilecek olan tedbirleri yazın.
 15. Özet (hash) fonksiyonları nedir, ne amaçla kullanılır? Kullanım alanına örnek vererek kısaca açıklayın.
 16. PKI nedir, nasıl çalışır? Kolayca anlaşılabilecek şekilde kısaca açıklayın.

Bir Cevap Yazın

Bad Behavior has blocked 66 access attempts in the last 7 days.