«

»

Mar 28 2016

“Açık erişim”in faydaları

Bilimsel çalışmaların herkese açık olması konusunda son zamanlarda artan bir eğilim var. Bu bağlamda Ulakbim tarafından yapılan bir anketin sonuçları yayınlandı. Buradan bir alıntı yapmak istiyorum. Açık erişim olmasını isteyenlerin neden bunu istediğini anlamak için.

Tamamını okumak için şuraya bakabilirsiniz: http://ulakbim.tubitak.gov.tr/tr/haber/acik-erisim-farkindalik-ve-memnuniyet-anketi-sonuclari-aciklandi Altta da insanların açık erişim isteme sebepleri:

Soru 23: Araştırma çıktılarınızın Açık Erişim olmasını isteme nedeninizi belirtiniz.

Cevaplar:

 1. Bilim evrenseldir, bilgi paylaşıldıkça çoğalır ve değeri artar.
 2. Daha çok atıf almak, etki değerini artırmak,
 3. Daha çok kişinin erişmesini sağlamak,
 4. Yaratıcılığı ve İşbirliğini desteklemek,
 5. Kolay, hızlı ve ücretsiz erişimi desteklemek,
 6. Tekelleşmenin önüne geçmek,
 7. Zaman kaybını önlemek,
 8. Gelişimi hızlandırmak,
 9. Katma değeri artırmak,
 10. Bilmsel araştırmalarda tekrarı engellemek,
 11. Araştırma sonuçlarını tartışma ortamına açmak,
 12. Açık Erişimi desteklemek,
 13. Açık Erişimi önemsemek,
 14. Toplumsal fayda sağlamak,
 15. Proje ve araştırmacı için tanınılırlığı artırmak,
 16. Bilgiye adil ve eşit erişim hakkı sunmak,
 17. Daha etkin, bilimsel ve entelleküel bir platform oluşturmak,
 18. Bilimsel çalışmalara bakış açısını genişletmek,
 19. Bilime katkı sağlamak,
 20. Kamuya yarar sağlamak,
 21. Erişimi sürekli kılmak,
 22. Ulusal ve kurumsal başarıyı artırmak,
 23. Bize yapılmasını istediğimizi başkasına yapmak,
 24. Zaman kaybını önlemek,
 25. Bilimsel anlayışın gereğini yerine getirmek,
 26. Bilgiyi faydaya dönüştürmek,
 27. Bilimsel araştırmalara kaynak oluşturmak,
 28. Hataları farketmek,
 29. Bilimde kaliteyi artırmak,
 30. Kendim için istediğimi başkaları için de istemek,
 31. Kimler nerede ne çalışıyor bilinirlik,
 32. Bilim dünyasına katkıda bulunmak, bilgilerin yeni nesillere aktarılmasını sağlamak,
 33. Egoları kısmen azaltmak,
 34. Efektif paylaşım,
 35. Verimliliği artırmak,
 36. Bilimsel camia ile iç içe olmak,
 37. Maliyeti düşürmek,
 38. Engelleri ortadan kaldırmak,
 39. Bilgiyi güncel takip etmek,
 40. Özgürlük,
 41. Eşitlik,
 42. Şeffaflık,
 43. Kolaylık,
 44. Tartışılabilirlik,
 45. Popülerlik,
 46. Cömertlik
 47. İletişim,
 48. Empati,
 49. Rantable,
 50. İnteraktivite,
 51. Otokontrol,
 52. Araştırma sonuçlarını üreticiye ve uygulama ortamına aktarmak,
 53. Araştırmaların neredeyse Prestijli ve kapalı dergilerin yayın politikalarına göre belirlenir olması ve bu dergilerdeki bilgilere erişemiyor olmasının bilimsel bilginin denetimini ve bilimin gelişimini engellemesi,
 54. Kalite kontrolü, kalite güvencesi,
 55. Bilim, herkese ulaşabilmeli, herkes bilime ulaşabilmeli.
 56. Bilgiye para ile erişilmesi bilim insanının şevkini kıran, engel oluşturan bir etkendir.
 57. Türkiye’nin son yıllardaki yükselişi, Açık Erişim ve Açık Bilim konusuna olumlu yaklaşımıdır.
 58. Açık kaynak tasarruftur.
 59. Bilim herkes içindir, parası olanlar için değil.
 60. Paylaşım verimliliği artırır.
 61. Paylaşılmayan bilgi, bilgi değildir.
 62. Sürekliliğin ve değişimin bir gereğidir.
 63. Bilgiyi üretmek ve yaymak temel sorumluluğumdur.
 64. Kamu destekli projeler kamuya açık olmalıdır.
 65. Bilim kazanç kaynağı olmamalıdır.
 66. Kolay erişim bir yeniliktir.
 67. Bilginin engelsiz erişimine katkıda bulunmak mutluluktur.
 68. Açık Erişim, bilimi daha ölçülebilir ve yeniden üretilebilir kılmaktadır.
 69. Paylaşmak güzeldir.
 70. Bilgiye erişim sınırları ortadan kalkarsa, kurumların (üniv., kütüphane, enstitü vb.) bilgi kaynaklarını satın almak için ayırdığı bütçe başka giderler için kullanılabilir.
 71. Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından birşey kaybetmez.
 72. İnsanların ulaşamadığı bilginin hiç bir değeri yoktur.

 

Bir Cevap Yazın

Bad Behavior has blocked 66 access attempts in the last 7 days.