«

»

Tem 02 2015

Liferay: Portlet içerisinde MySQL veri grafiği

Kendime yazdığım notlardır, lütfen fazla ciddiye almayın

 1. İlk aşama grafik için kullanılacak olan App’nin kurulumu. Control Panel‘de App Manager altından Savoir-faire Linux tarafından geliştirilen, Chart portlet uygulamasını kurdum.
 2. Linux konsolunda, tomcat-7.0.42/webapps/chart-portlet/META-INF/context.xml dosyasını açıp içine veritabanı bağlantı satırlarını girdim. Dosyanın ilk hali şöyle idi:

  Son hali ise şöyle oldu:
 3. Portlet üzerindeki “Configure Chart” seçeneğini tıklayıp sihirbazı çalıştırdım. Bu ekranı zatten burada anlatmışlar.
 4. Sihirbazın her bir aşaması için, seçtiğim/yazdığım değerler şöyle oldu:
  1. Relational database via JDBC
  2. Database conection pool JNDI-name: java:/comp/env/jdbc/mydb Buradaki mydb, 2. context.xml dosyasında belirtilen isim olmalı. Diğerleri standart.
   Pasta grafiği istediğim için; SQL cümlesi olarak şunu yazdım: SELECT IF(kadro_tipi = 1, 'akademik', 'idari') as Kadro_Tipi, count(*) as Sayı FROM personel GROUP BY kadro_tipi
  3. Labels field (drop down): Kadro_Tipi (java.lang.String)
   Values field (drop down): Sayı (java.lang.Long)
  4. Look and feel: Makyaj kısmı.

SON.

Bir Cevap Yazın

Bad Behavior has blocked 49 access attempts in the last 7 days.