«

»

May 07 2009

Debian ve Ubuntu üzerinde mail komutu ile eposta gönderme ayarı

Öncelikle, mail komutunu kullanmak için mailutils paketi yüklü olmalıdır. Komutun kullanımı şu şekildedir:
mail -s “konu” hesap@alan.adi
-s parametresi ile konu belirtiliyor.

Eğer “Mailing to remote domains not supported” şeklinde bir hatamesajı veriyorsa, exim paketi sadece yerel eposta gönderme için yapılandırılmıştır. Ki zaten varsayılan ayar bu şekildedir. Eğer dış alanlara eposta göndermek istiyorsanız, aşağıdaki komutu girerek yeniden yapılandırma yapmalısınız:
dpkg-reconfigure exim4-config
Komutu çalıştırınca açılan ekranda, sorulara uygun şekilde cevap verebilirsiniz. Örnek:

  1. internet site; mail is sent and received directly using SMTP
  2. “System mail name” değiştirmeden kalabilir.
  3. “IP-addresses to listen on for incoming SMTP connections” aynı kalabilir. Çünkü dışarıdan eposta almayacağız.
  4. “Other destinations for which mail is accepted” aynı kalabilir. Aslında bu bir eposta sunucusu değil.
  5. “Domains to relay mail for” aynı kalabilir. Eğer güvenlik duvarı üzerinden bu makinenin SMTP(TCP 25) portu süzülecekse, herkese relay için açılabilir.
  6. “Machines to relay mail for” kısmı da aynen kalabilir. Veya başka makinelerin bunun üzerinden eposta göndermesi için istenen IP adresleri “;” ile ayrılarak yazılabilir.
  7. “Keep number of DNS-queries minimal (Dial-on-Demand)” sorusu varsayılan olarak bırakılabilir. İnternet’e sürekli bağlı iseniz, bu sorunun cevabı “No” olarak kalabilir. Çevirmeli modem gibi bir bağlantı varsa, ozaman bu soruya dns önbellekleme yapabilmesi için “Yes” olarak verilebilir.
  8. “Delivery method for local mail” sorusu alınan epostaların diskte ne şekilde saklanacağı ile ilgilidir. mbox biçimi tüm epostların tek bir dosya şeklinde (Outlook pst dosyası gibi)  saklanmasıdır. Maildir biçiminde ise, her eposta ayrı bir dosya olarak (Thunderbird epostaları gibi) tutulur. Günümüzde mbox formatının kullanımı gittikçe azalmaktadır.  İstediğinizi seçebilirsiniz, eposta sunucusu olmayacaksa çok ta önemli değil.
  9. “Split configuration into small files” sorusunun detayını pek anlamadım. Yapılandırmanın tek dosyada tutulmasının dhaa iyi olduğu gibi bi ton yazı vardı. Ben “No” seçmiştim.
  10. BİTTİ

mail -s “konu” hesap@alan.adi komutu yeniden kullanılarak, önceki hatanın gelip gelmediği görülür.

Bad Behavior has blocked 29 access attempts in the last 7 days.