Temel Bilgi Teknolojileri Dersi İçeriği (Kelime İşlemci)

1. BELGE İŞLEMLERİ

1.1. Ara yüz ve Görünüm Ayarları

1.1.1. Genel Görünümü Tanıma

1.1.2. Belge Görünümleri

1.1.3. Yakınlaştırma

1.1.4. Çalışma Ekranını Bölme

1.1.5. Çalışma Ekranını Dikey ve Yatay Konumlandırma

1.1.6. Cetvel ve Kılavuz Çizgileri

1.1.7. Hızlı Erişim Çubuğunu Özelleştirme

1.2. Temel Belge İşlemleri

1.2.1. Yeni Belge Oluşturma

1.2.2. Belge Kaydetme İşlemleri

1.2.3. Oluşturulmuş Bir Belgeyi Açma

1.2.4. Son Kullanılan Belgeler Listesini Düzenleme

1.2.5. Birden Fazla Belge İle Çalışma

1.2.6. Belgeyi Yazdırma İşlemleri

1.2.7. Dosyayı Açmadan Önce Özelliklerini ve İçeriğini Görme

1.3. Temel Yazım İşlemleri

1.3.1. Metin Girme

1.3.2. Metin Düzenleme (Seçme-Taşıma-Kopyalama)

1.3.3. İşlemleri Geri Alma ve Yineleme

1.3.4. Metin Arama ve Değiştirme

2. BİÇİMLENDİRME İŞLEMLERİ

2.1. Metin Biçimlendirme

2.1.1. Yazı Stili Oluşturma ve Düzenleme

2.1.2. Gelişmiş Yazı Tipi Özellikleri

2.1.3. Karakter Boşluğu Düzenleme

2.2. Paragraf Biçimlendirme

2.2.1. Paragrafı Hizalama

2.2.2. Girinti Oluşturma

2.2.3. Paragraf Aralığı Oluşturma

2.2.4. Satır Aralığı Oluşturma

2.2.5. Kenarlık ve Gölgelendirme

2.2.6. Madde İşaretleri ve Numaralandırma

2.2.7. Çok Düzeyli Listeler

2.2.8. Biçim Boyacısı İle Çalışma

2.2.9. Başlangıcı Büyütme

2.2.10. Büyük Küçük Harf Değiştirme

2.3. Belge Biçimlendirme

2.3.1. Sütunlar

2.3.2. Filigran ve Arka Plan Eklemek

2.3.3. Belge Temaları

2.3.4. Kesmeler

2.3.5. Belge Bağlantıları

3. BELGE DENETİMİ

3.1. Dil Ayarları

3.2. Yazım ve Dilbilgisi

3.3. Heceleme

3.4. Sözcük Sayımı

3.5. Eşanlamlı Sözcükleri Bulma

3.6. Otomatik Düzelt

3.7. Açıklama Ekleme

3.8. Değişiklikleri İzleme

3.9. Belge Karşılaştırma

3.10. Belge Koruma-Şifreleme İşlemleri

4. SAYFA YAPISI VE YAZDIRMA AYARLARI

4.1. Kapak Sayfası

4.2. Üstbilgi- Altbilgi

4.3. Belge Görünümü

4.4. Sayfa Yapısı Ayarları

4.5. Sayfa Numarası Ekleme

4.6. Belgeyi Yazdırma

5. TABLO İŞLEMLERİ

5.1. Tablo Ekleme

5.2. Hücre Boyutunu Ayarlama

5.3. Metin Yönünü Değiştirme

5.4. Tablo Hücrelerini Birleştirme

5.5. Tablo Hücrelerini Bölme

5.6. Tablo Bölme

5.7. Tablo Verilerini Hizalama

5.8. Tablo İçindeki Verileri Sıralama

5.9. Hücre Kenar Boşluklarını Ayarlama

5.10. Tablo Silme

5.11. Hücre, Satır ya da Sütun Silme

5.12. Tablo Başlıklarını Her Sayfada Yineleme

5.13. Metni Tabloya Dönüştürme

5.14. Tabloyu Metne Dönüştürme

5.15. Tablo Tasarımını Değiştirme

6. NESNE İŞLEMLERİ

6.1. Resim Ekleme

6.2. Şekil Ekleme

6.3. Grafik Ekleme

6.4. Çizim Oluşturma

6.5. Simge veya Denklem Ekleme

6.6. Metin Kutusu Ekleme

6.7. WordArt Ekleme

6.8. Örnek Organizasyon Şeması

6.9. Tarih-Saat Ekleme

7. GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

7.1. Başvurular

7.1.1. İçindekiler Tablosu

7.1.2. Dipnot/Sonnot

7.1.3. Şekiller Tablosu

7.1.4. Resim Yazısı

7.1.5. Dizin

7.2. Çoklu Belgeler

7.2.1. Adres Mektup Birleştirme

Yorum Yap