Publications

SCI-Indexed Publications

1. T. Yüksel,” An intelligent visual servo control system for quadrotors”, Transactions of the Institute of Measurement and Control
1–11, 2018

2.  İ. I. Esener, S. Ergin, T. Yüksel, “A Novel Multistage System For The Detection And Removal Of Pectoral Muscles İn Mammograms”, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences , Vol: 26, 2018

3. İ. I. Esener, S. Ergin, T. Yüksel, “A New Feature Ensemble With A Multistage Classification Scheme For Breast Cancer Diagnosis“, Journal of Healthcare Engineering, Vol: 2017, 2017

4. T. Yüksel, “Intelligent Visual Servoing With Extreme Learning Machine And Fuzzy Logic“, Expert Systems with Applications Vol:72, Yıl:2017

5. İ. I. Esener, S. Ergin, T. Yüksel, “A Genuine GLCM Based Feature Extraction For Breast Tissue Classification On Mammograms“, International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, Vol:4, 2016

6. İ. I. Esener, T. Yüksel, M. Kurban, “Short-term load forecasting without meteorological data using AI based structures”,  Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, Volume: 23, pp:370-380, March 2015

7.  T. Yüksel, A. Sezgin, “Two Fault Detection and Isolation Schemes for Robot  Manipulators Using Soft Computing Techniques”, Applied Soft Computing, Volume 10, pp:125-134, January 2010 

8.  T. Yüksel, A. Sezgin, “Doğrusal Olmayan Dizgeler İçin Model Temelli Arıza Bulma-Yalıtımı ve Robot Manipülatörlere Uygulanması”, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., Volume:24, No: 1, pp: 79 – 94, March 2009

Book Chapter

T. Yüksel, A. Sezgin, “Model     Based FDI Schemes For Robot Manipulators Using Soft Computing Techniques”, Fault Detection, IN-TECH Publishing, ISBN: 978-953-307-037-7, 2010

International Symposium Proceedings

1. T. Yüksel, “IBVS with Fuzzy Sliding Mode for Robot Manipulators”, International Workshop on Recent Advances in Sliding Modes (RASM 2015), 9-11 April 2015, İstanbul, Türkiye

2. İ. I. Esener, T. Yüksel, M. Kurban, “Short-Term Load Forecasting Without Weather Data: A Comparison Study”, The 12th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS’12), 10-14 June 2012, İstanbul, Türkiye

3. İ. I. Esener, T. Yüksel, M. Kurban, “Artificial Intelligence Based Hybrid Structures for Short- Term Load Forecastıng Without Temperature Data”, 11th International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA’12), 12-15 December 2012, Boca Raton, Florida, ABD.

4.  T. Yüksel, A. Sezgin, “A Model-Based Fault Function Approximation Scheme for Robot Manipulators Using M-ANFIS”, The 15. IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference – MELECON’ 2010, Valetta – MALTA, April 2010

5. T. Yüksel, A. Sezgin, “Fault Detection and Insulation for Robot Manipulators Using Anfis and Wavelet”, 5. Int. Conference on Electrical and Electronics Engineering -ELECO’2007, pp: 372 – 376, Bursa – TÜRKİYE, 2007.

6.   T. Yüksel, A. Sezgin, “An Implementation of Path Planning Algorithms for Mobile Robots on a Grid Based Map”, 4. Int. Conference on Electrical and ElectronicsEngineering – ELECO’2005, pp: 382 – 387, Bursa – TÜRKİYE, 2005

National Symposium Proceedings

1. T. Yüksel, “Robot Manipülatörler İçin Akıllı GTGS Sistemi”, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK’15, 10-12 Eylül 2015, Denizli

2. T. Yüksel, “Quadrotorlar İçin Şekil Eşlemeye Dayalı Görsel Otomatik İniş Sistemi: Sabit Alana İniş”, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK’14, 11-13 Eylül 2014, Kocaeli

3. T. Yüksel, “Gece Görüş Özellikli Bir Mobil Robot İçin Şekil Eşlemeye Dayalı Lider Takibi”, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK’14, 11-13 Eylül 2014, Kocaeli

4. T. Yüksel, “IR-LED Kameralı Mobil Robot İle Nesneye Dayalı Lider Takibi”, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK’13, s:919-924, 26-28 Eylül 2013, Malatya

5. T. Yüksel, “IR-LED Kameralı Mobil Robot İle Hedef Takibi”, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK’12, Cilt: 2, s:601-605, 11-13 Ekim 2012, Niğde

6. İ. I. Esener, T. Yüksel, M. Kurban,”Sıcaklık Verisi Olmadan Kısa Dönem Yük Tahmini İçin Yapay Zeka Tabanlı Melez Yapılar”, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO’12), 29 Kasım-1 Aralık 2012, Bursa, Türkiye.

7.  T. Yüksel, A. Sezgin, “Robot Manipülatörler İçin Kazanç Çizgeleme Yöntemiyle Arızaya Dayanımlı Denetim “, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı – TOK’10, GYTE-Kocaeli,   2010

8.  T. Yüksel, A. Sezgin, “Robot Manipülatörler İçin Hesapsal Zeka Teknikleri Kullanan Model Temelli İki FDI Şeması“, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı – TOK’08, s: 154 – 159 İTÜ – İSTANBUL, 2008

9.  T. Yüksel, A. Sezgin, “Robot Manipülatörler İçin M-ANFIS ve SA ile Model Temelli Arıza Bulma ve Yalıtımı“, Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı – SİU 2008,  AYDIN, 2008

10.  T. Yüksel, A. Sezgin, “Robot Manipülatörlerde Anfis ve Dalgacık Kullanarak Arıza Bulma ve İzolasyonu“, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı – TOK’07, s: 140 – 143, Sabancı Üniversitesi – İSTANBUL, 2007

11.  Y. Özdemir, A. Sezgin, T. Yüksel, “Çizgi İzleyen Gezgin Bir Robotun İncelenmesi ve Gerçeklenmesi“, IV. Otomasyon Sempozyumu, s: 21 – 24, OMÜ – SAMSUN, 2007

12.  O. Küçükceylan, A. Sezgin, T. Yüksel, “Enine Arama Algoritmasını Kullanarak En Kısa Yol Probleminin Çözümünün Lego Mindstorm ile Gerçekleştirilmesi“, IV. Otomasyon Sempozyumu, s: 25 – 29, OMÜ – SAMSUN, 2007

13.  S. Eksen, A. Sezgin, T. Yüksel, “Satranç Hamlelerini Yapan Bilgisayar Destekli Robot Düzeneğinin Tasarımı ve Gerçeklenmesi“, IV. Otomasyon Sempozyumu, s: 137- 141,  OMÜ – SAMSUN, 2007

14  T. Yüksel, A. Sezgin, “Mobil Robotlar İçin Izgara Tabanlı Haritalarda En Kısa Yol Algoritmalarını Kullanarak Yol Planlama“, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı-TOK’06, s: 367 – 372, TOBB ETÜ – ANKARA, 2006

M.Sc. Thesis

“Özel Amaçlı Gezgin Robotların Denetimi”, Ondokuz Mayıs University, 2002-2004

Ph.D. Thesis

“Yapay Zeka Yöntemleriyle Robotlarda Model Temelli Arıza Yalıtımı ve Arızaya Dayanıklı Denetim”,  Ondokuz Mayıs University, 2005-2010

Supervised Thesis

İdil Işıklı Esener, “Göğüs Kanseri için Şüpheli Bölgelerin Mamogram İmgeleri Üzerinde Belirlenmesi ve Göğüs Kanser Türünün Sınıflandırılması”, PhD.  Thesis, Eskişehir Osmangazi University, 2017 (Co-advisor)

İdil Işıklı Esener, “Akıllı Sistemler Kullanılarak Güç Sistemlerinde Yük Tahmini Analizi ve Uygulaması”, M.Sc. Thesis, Bilecik Seyh Edebali University, 2012 (Advisor)

 

Comments are closed.