Phpmyadmin apache konfigürasyonu

sudo aptitude install phpmyadmin veya sudo apt-get install phpmyadmin

Üstteki kodla phpmyadmin kurulumu yapılır web server olarak apache seçilir.

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf veya sudo pico /etc/apache2/apache2.conf

Üstteki kodla apache konfigürasyon dosyası açılır.

Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
Yukarıdaki satır en üste veya en alta eklenebilir.
/etc/init.d/apache2 restart
Üstteki kodla servis yeniden başlatılır.

Sunucununipadresi/phpmyadmin ile webden giriş yapılır.

This entry was posted in Genel.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir