Aylık Arşiv: Haziran 2015

Haz 26

Ubuntu Server 14.04.2 LTS üzerinde default Postfix & Dovecot

“Sistem Ubuntu Server 14.04.2 LTS” sürümünde kurulmuştur. sudo apt-get update sudo apt-get dist-upgrade Güncelleme işlemleri gerçekleştirilir. Network Ayarları sudo nano /etc/network/interfaces Altta örneği verilmiştir: # The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback   # The primary network interface auto eth0 #iface eth0 inet dhcp iface eth0 inet static address 10.1.200.7 gateway 10.1.200.1 …

Okumaya devam edin »

Haz 26

Hp iMC 90 günlük test

Hp bunun için Vmware ‘a deploy edebileceğimiz .ova file yayınlamış. Bu dosyayı indirip vmware de gerekli gereksinimleri karşılayacak serveri belirledikten sonra deploy işlemi yapılır. Kurulan makinenin default olarak username : root password : iMC_123 olarak giriş yapılır. (i büyük i de olabilir net  hatırlamıyorum.) Daha sonra terminalden servisleri başlatmak gerekir. /opt/iMC/deploy/dma.sh sh /opt/iMC/imc-com-tools.shboşlukmacadresiboşluksunucuyaverilecekipadresiboşluk24boşlukağgeçidienter sonra webden …

Okumaya devam edin »

Haz 26

Checkpointte VPN yetkilendirme

İlk olarak Userlar eklenir ve yetkilendirme kısmına Checkpoint password girilir. Eklenen userlar group olarak bütünleştirilir. IPsec VPN communities RemoteAccess editlenerek Participant User Goup’a oluşturulan grup eklenir. Buraya kadar tamam son olarak kullanıcıların yetkili olacağı alanları belirtmek için Mobile Access – Policy kısmına Grup ve erişeceği alanları hangi firewallarda etkinleştirmek istiyorsak ekleme işlemini gerçekleştiririz.

Haz 26

Proxmox Open VZ “Force unmount of NFS-mounted directory [closed]”

Proxmoxla alınan backupı açmaya çalıştığımızda unmount yaptırmadı. Console’dan lazy modu  ile unmount edebildik. “umount -l” paremetresi ile gerçekleştirdik. Tekrar açmaya çalıştığımızda qouta ile ilgili bir sorun verdi onudu web arayüzünden çözüme kavuşturduk.

Haz 26

Roundcube kurulumu ve konfigürasyonu

“sudo aptitude install roundcube”  ile kurulum tamamlanır. External 500 hatası alıyorsanız php ile entegrasyon sorunu vardır  “sudo php5enmod mcrypt” ile bu sorun düzeltilir ve apache servisi yeniden başlatılır “sudo service apache2 restart“. Sunucununipadresi veya localhostla webden giriş yapıldığında default olarak apache sayfası görünecektir. Roundcube ‘ü yayınlamak için “sudo pico /etc/apache2/sites-available/000-default.conf ” dosyasındaki DocumentRoot /var/www satırı  …

Okumaya devam edin »

Haz 26

Phpmyadmin apache konfigürasyonu

sudo aptitude install phpmyadmin veya sudo apt-get install phpmyadmin Üstteki kodla phpmyadmin kurulumu yapılır web server olarak apache seçilir. sudo nano /etc/apache2/apache2.conf veya sudo pico /etc/apache2/apache2.conf Üstteki kodla apache konfigürasyon dosyası açılır. Include /etc/phpmyadmin/apache.conf Yukarıdaki satır en üste veya en alta eklenebilir. /etc/init.d/apache2 restart Üstteki kodla servis yeniden başlatılır. Sunucununipadresi/phpmyadmin ile webden giriş yapılır.