Aylık Arşiv: Ekim 2017

ÖdevBilgileri-Yapay Zeka

Yapaz Zeka dersini alan öğrenciler için dersin işlenişi sırasında verilen ödevler 12.Haftanın dersinde imza karşılığı teslim alınacaktır.

ÖdevBilgileri-Bilgisayar Ağ ve Sistemleri

Bilgisayar Ağ Sistemleri dersini alan öğrenciler için verilen ödevlerin yapılış yöntemi ve ödev konu başlıkları aşağıda verilmiştir.

Yapılış Yöntemi:

Her öğrenci belirlenen konuda yapacağı araştırmayı kaynak göstererek sunu ve doküman olarak teslim edilecektir.
Sunu ve döküman için kullanılacak Program Libre Office Impress –Libre Office Write (ya da başka bir açık kaynak ofis programı kullanarak) biçiminde olacaktır.
Hazırlanan belgeler öğrencinin kendi ismi ve numarasını taşıyan klasörde elektronik ortamda teslim edilecektir.(Çıktı alınmayacak)
Hazırlanan sunular ders tekrarı amaçlı olduğundan 10 dk yı geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.Her öğrenci sunumu 11.Hafta teslim edecektir.Sözlü sunumlar dönemin 12. ve 13. haftaları sunacak şekilde ders saatinde yapılacaktır.Dersi altan alan öğrenciler(sözlü sunum yapmayacaklar) ödevlerini e-posta ile göndermesi yeterlidir.
Kolaylıklar dilerim.

Liste aşağıdadır.

Sonraki Sayfa »