Aylık Arşiv: Ekim 2016

Ödev Bilgileri_VTYS

Veri tabanı yönetim sistemleri(VTYS) dersini alan öğrenciler için verilen ödevler(çalışma soruları) ilgili birimlerin  binalarıdaki  kırtasiyelere bırakılmıştır. Ödevleri her öğrenci kendi ad_soyad olan bir klasörde ödev sorularının sorgularını bölümleri belirlerek yapacak ve sınıftan toplu olarak elektronik ortamda teslim alınacaktır.

Ödev teslim tarihi 11.haftadır.

İyi çalışmalar.