Günlük Arşiv: 17 Şubat 2011

Dersle ilgili duyurular

Mikrobilgisayarlar ve Assembler dersi değerlendirme şekli:

%10 ödev,(Ödev ya da derse katılım)

%10 Kısa sınav,

%30 Yıl İçi sınavı(Vize),

%50 Yılsonu Sınavı (Final)

 

Temel Bilgisayar Bilimleri dersi değerlendirme şekli:

%10 Kısa Sınav

%40 Yıl İçi sınavı(Vize)

%50 Yılsonu Sınavı (Final)