Hakkımda

Eğitim:

  • 2001-2005: Nazilli Anadolu Meslek Lisesi, Bilgisayar Donanım Bölümü
  • 2005-2014: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
  • 2007-2017: Hoca Ahmet Yesevi Uluslarası Türk-Kazak Devlet Üniversitesi, Bilişim Teknolojileri ve Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği(uzaktan eğitim)
  • 2022-(devam): Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnternet ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi Yüksek Lisans (Tezli)

İş Deneyimi:

  • 2003: Nazilli Casper Yetkili Bayisi, stajyer.
  • 2004: Nazilli Anadolu Meslek Lisesi, stajyer.
  • 2007-2012: Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, teknisyen.
  • 2012-2016: Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Bilgi İşlem Müdürlüğü, teknisyen.
  • 2016-(devam): Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, teknisyen.

Katıldığım Eğitimler:

Katıldığım Çalıştay:

Ödüller:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu m.122: Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir.