Archive for the Category: İKT251 İktisat Okumaları

İktisat Okumaları Final Sınavı Hakkında

Sınavda sorumlu olduğunuz üç ana başlık var: 1) Sınıfta benim sözlü ve görsel olarak anlattıklarım. 2) Leo Huberman, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla (151. sayfa ve sonrası) Her baskıda sayfalar aynı olmayabilir. “Bırakın Bizi” başlıklı makaleden kitabın sonuna kadar okuyabilirsiniz. 3) Sunumlar ve sunumlarda faydalanılan kaynaklar (9. hafta ve sonrası). Aslolan sunumlarda faydalanılan kaynaklardır. Bu sebeple […]

Leave a comment

14. Hafta-İktisat Okumaları Sunumlar ve Kaynakları

Arkadaşlarınızın yapmış olduğu sunumlar ve sorular: 14.Hafta_Normal Öğretim_İktisat Okumaları 14.Hafta_İkinci Öğretim_İktisat Okumaları Sunumlarda faydalanılan kaynaklar (1 adet): Önder, Şenses_Türkiyede Yoksulluk ve Yoksulluk düşüncesi

Leave a comment

13. Hafta-İktisat Okumaları Sunumlar ve Kaynakları

Arkadaşlarınızın yapmış olduğu sunumlar ve sorular: 13.Hafta_Normal Öğretim_İktisat Okumaları 13.Hafta_İkinci Öğretim_İktisat Okumaları Ekstra Sunum_13.Hafta_Normal Öğretim_İktisat Okumaları Sunumlarda faydalanılan kaynaklar (2 adet): Sarıçoban,K. 2012, Avusturya İktisat Okulu, Temsilcileri ve Metodolojik İlkeleri Mises,L.V., 1929, Carl Menger ve Avusturya İktisat Okulu Ekstra Sunum_Aydınonat, N.E., 2010, Adam Smith’in Görünmez Eli Doğru Sanıyor Olabileceğiniz Yanlışlar

Leave a comment

12. Hafta-İktisat Okumaları Sunumlar ve Kaynakları

Arkadaşlarınızın yapmış olduğu sunumlar ve sorular: Neoklasik iktisat_12.Hafta 12. Hafta_Normal Öğretim_İktisat Okumaları 12. Hafta_İkinci Öğretim_İktisat Okumaları Sunumlarda faydalanılan kaynaklar (1 adet): Savaş,V. Sosyalist İktisadi Düşünce_Karl Marx, İktisatın Tarihi

Leave a comment

11. Hafta-İktisat Okumaları Sunumlar ve Kaynakları

Arkadaşlarınızın yapmış olduğu sunumlar ve sorular: 11. Hafta_Normal Öğretim_İktisat Okumaları 11. Hafta_İkinci Öğretim_İktisat Okumaları Sunumlarda faydalanılan kaynaklar (1 adet): 11. Hafta_ İktisat Okumaları_Savaş,V. Neo-Klasik İktisat_Alfred Marshall, İktisatın Tarihi

Leave a comment

10. Hafta-İktisat Okumaları Sunumlar ve Kaynakları

Arkadaşlarınızın yapmış olduğu sunumlar ve sorular: 10. Hafta_Normal Öğretim_İktisat Okumaları 10. Hafta_İkinci Öğretim_İktisat Okumaları Sunumlarda faydalanılan kaynaklar (1 adet): Savaş, V. Klasik Teoriye İlk Eleştiriler, İktisatın Tarihi

Leave a comment

9. Hafta-İktisat Okumaları Sunumlar ve Kaynakları

Arkadaşlarınızın yapmış olduğu sunumlar ve sorular: 9. Hafta_Normal Öğretim_İktisat Okumaları 9. Hafta_İkinci Öğretim_İktisat Okumaları Sunumlarda faydalanılan kaynaklar (1 adet): 9. Hafta_ İktisat Okumaları_Savaş,V. Klasik İktisat, İktisatın Tarihi

Leave a comment

İktisat Okumaları Ara Sınavı Hakkında

Dersi benim devralmamdan önce anlatılanlardan ve verilen makalelerden sorumlu değilsiniz. Sınavda sorumlu olduğunuz üç ana başlık var: 1) Sınıfta benim anlattıklarım 2) Leo Huberman, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla (İlk 150 sayfa) Her baskıda sayfalar aynı olmayabilir. Kitabın bendeki baskısında ilk 150 sayfa kitabın ilk bölümünün tamamına tekabül ediyor. Kitabın son baskısına göre ise ilk 150 […]

Leave a comment

7. Hafta-İktisat Okumaları Sunumlar ve Kaynakları

Arkadaşlarınızın yapmış olduğu sunumlar ve sorular: 7. Hafta_Normal Öğretim_İktisat Okumaları 7. Hafta_İkinci Öğretim_İktisat Okumaları Sunumlarda faydalanılan kaynaklar (1 adet): Savaş,V. Fizyokrasi, İktisatın Tarihi

Leave a comment

6. Hafta-İktisat Okumaları Sunumlar ve Kaynakları

Arkadaşlarınızın yapmış olduğu sunumlar ve sorular: 6. Hafta_Normal Öğretim_İktisat Okumaları 6. Hafta_İkinci Öğretim_İktisat Okumaları Sunumlarda faydalanılan kaynaklar (2 adet): Hanilçe, M. 2010, Coğrafi Keşiflerin Nedenlerine Yeniden Bakmak Savaş,V. Merkantilizm, İktisatın Tarihi

Leave a comment