Küresel Kamusal Mallar Okuma Listesi

  1. Kirmanoğlu, H., Yılmaz, B. E., Susam, N. (2006), Maliye Teorisi’nin Çıkmazı: Küresel Kamusal Mallar (Kalkınma Yardımları İçinde Küresel Kamusal Malların Finansmanı)
  2. Mutlu, A. (2006), Küresel Kamusal Mallar Bağlamında Sağlık Hizmetleri ve Çevre Kirlenmesi: Üretim, Finansman ve Yönetim Sorunları. 
  3. Göker, Z. (2009), KÜRESEL KAMUSAL BİR MAL: FİNANSAL İSTİKRAR.
  4. Akdoğan-Gedik, M. (2021), Küresel Kamusal Mallar: COVID-19 ve Gıda Güvencesi Sorunu. 

Bir Cevap Yazın