Kaynak Kodlar (Source Codes)

  1. Çok katmanlı aşırı öğrenme makinesi (ML-ELM) Matlab Kodu/ Multilayer extreme  learning machine (ML-ELM) Matlab Code

        Kaynak kod için lütfen aşağıda verilen yayına atıf yapmayı ihmal etmeyiniz. /For the source code, please do not forget to refer to the publication given below.

Cihan Karakuzu, İki Yeni Çok Katmanlı Aşırı Öğrenme Makinesi ve Rüzgar Hızı Tahmininde Kıyaslamalı BaşarımıKocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 3(2): (2020) 147˗153.

veya/or

Cihan Karakuzu, Two New Multilayer Extreme Learning Machines and Comparative Performance on Wind Speed Forecasting, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 3(2): (2020) 147˗153. (in Turkish)