Dersler / Courses

2018-2019 Güz Yarıyılında yürüttüğüm dersler

 Lisans düzeyi
 1 BM207 Ölçme ve Donanım Laboratuarı (A) 27 Öğrenci Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği N.Ö.
 2 BM217 Sayısal Tasarım 89 Öğrenci Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği N.Ö.
  Kısa Sınav Notları
 
 3 BM400 Bitirme Çalışması (A) 5 Öğrenci Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği N.Ö.
 4 BM401 Bilgisayar Müh. Tas. Ç. II (A) 5 Öğrenci Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği N.Ö
 
 5 BM405 Bulanık Mantık 25 Öğrenci Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği N.Ö.
  Ödev Notları
 
 6 BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik (A) 101 Öğrenci Mühendislik Fakültesi Dekanlık N.Ö.
  Duyuru1: Lütfen obs.bilecik.edu.tr hesabınızdaki dersle ilgili mesaja bakınız.
  Duyuru2: Ders dışı etkinlik komisyon kararları
  Duyuru3: Ders dışı etkinlik katılım durum-1
Lisansüstü düzeyi
 7 BM508 Yapay Sinir Ağları 16 Öğrenci Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Müh. - YL Tezli
  1 ve 2. Ders yansıları
  3. Ders Yansıları
  4. Ders Yansıları
      Ödev#2
  5. Ders Yansıları  
      Ödev#3 
  6. Ders Yansıları  
  FİNAL ÖDEVİ

8 ECE655 Yapay Sinir Ağlarında Öğrenme Yöntemleri 7 Öğrenci Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği - DR Tezli
 Ders1: Ek not_https://www.neuraldesigner.com/blog/5_algorithms_to_train_a_neural_network
 Ders2: Geriye Yayılım Algoritması, İleri/Geri Hesap Şablonu , Çarpraz Doğrulama 
 Ödev#1, Ödev#2,