HEXACO

HEXACO Kişilik Boyutları Açıklaması

 

Sizin cevaplarınızdan hesaplanan değerler 1 ile 5 arasındaki bir sayıdır.

Dürüstlük-Alçakgönüllülük

Dürüstlük-Alçakgönüllülük ölçeğinde çok yüksek puan alan kişiler, başkalarını kişisel kazanç için manipüle etmekten kaçınırlar, kuralları çiğnemenin cazibesine çok az kapılırlar, servet sahibi olmayla ve şatafatla ilgilenmezler ve yüksek sosyal statüye sahip olmakla ilgilenmezler.

Tersine, bu ölçekte çok düşük puan alan kişiler, istediklerini elde etmek için başkalarına daha yağ çekme, kişisel çıkarları için kuralları çiğneme eğiliminde, maddi kazançla motive edilen ve güçlü kendini bir şey sanma hissine sahiptirler.

Duygusallık

Duygusallık ölçeğinde çok yüksek puanlara sahip kişiler, fiziksel tehlikelerden korkar, yaşamın streslerine karşılık olarak endişe yaşarlar, başkalarının duygusal desteğine ihtiyaç duyarlar ve başkalarına empati ve duygusal bağlar hissederler.

Tersine, bu ölçekte çok düşük puan alan kişiler, fiziksel zarar görme ihtimaline karşı caydırılmaz, stresli durumlarda bile çok az endişe duymaz, endişelerini başkalarıyla paylaşmaya çok az ihtiyaç duyarlar ve diğerlerinden duygusal olarak bağımsız hissederler.

Dışadönüklük

Dışadönüklük ölçeğinde çok yüksek puan alan kişiler, kendileri hakkında olumlu hissederler, insanlara liderlik ederken ya da hitap ederken kendilerinden emin hissederler, sosyal toplantılar ve etkileşimlerden zevk alırlar ve coşku ve enerjinin olumlu duygularını deneyimlerler.

Tersine, bu ölçekte çok düşük puan alan kişiler kendilerini popüler bulmazlar, sosyal dikkatin merkezi olduklarında kendilerini kötü hissederler, sosyal aktivitelere kayıtsız kalırlar ve diğerlerinden daha az canlı ve iyimser hissederler.

Uyumluluk

Uyumluluk ölçeğinde çok yüksek puanlara sahip kişiler, yaşadıkları yanlışlıkları affeder, başkalarını yargılamada merhametledirler, başkalarıyla uzlaşmaya ve iş birliği yapmaya isteklidirler ve öfkelerini kolayca kontrol edebilirler.

Buna karşılık, bu ölçekte çok düşük puan alan kişiler, kendilerine zarar verenlere karşı kin tutar, başkalarının eksikliklerini eleştirir, kendi görüşlerini savunmada inatçı ve kötü muamele karşısında kolayca öfke hissederler.

Sorumluluk

Sorumluluk ölçeğinde çok yüksek puan alan kişiler zamanlarını ve fiziksel çevrelerini düzenler, amaçlarına göre disiplinli bir şekilde çalışır, görevlerinde doğruluk ve mükemmellik için çaba gösterir ve karar alırken çok dikkatlice davranırlar.

Tersine, bu ölçekte çok düşük puan alan kişiler düzenli çevrelerine veya programlarla umursamazdır, zor görevlerden veya zorlu hedeflerden kaçınma, bazı hatalar içeren işlerden bile memnun olma ve çok düşünmeden anlık kararlar alma eğilimlerindedirler.

Deneyime Açıklık

Deneyime Açıklık ölçeğinde çok yüksek puan alan kişiler, sanatın ve doğanın güzelliği içine dalmıştır, çeşitli bilgi alanları hakkında merak duyarlar, hayal güçlerini günlük yaşamda özgürce kullanırlar ve sıra dışı fikirlere veya insanlara ilgi gösterirler.

Tersine, bu ölçekte çok düşük puan alan kişiler çoğu sanat eserinden etkilenmezler, çok az entelektüel merak hissederler, yaratıcı arayışlardan kaçınırlar ve radikal veya sıra dışı görünebilecek fikirler onları çok az ilgisini çeker.

Go to Top