Bilindiği gibi LimeSurvey’de sorulara koşul ekleme, bu koşulları birden çok soruya kopyalama gibi seçenekler kolaylıkla uygulanıyor. Bazen de bir grubu bir sorudaki koşula göre görüntülemek isterseniz bunu o grubu ayarlarken yazabiliyorsunuz.

Şöyle ki katılımcılara yaş aralıklarını soralım ve ona göre izleyen sorular gelsin. 18-21 arası değişkenler için 1 ve 22 ve üstü olanlar 2‘yi kodlamış olalım, sorumuzun kodu da Secim olsun. 18-21 yaş arasındakilere gelecek soruların olduğı grubun özelliklerini düzenlediğiniz yerde İLİNTİ DENKLEMİ kutucuğuna Secim==1 (iki eşittir işareti var) yazarsanız bu grup Secim sorusuna 1 yanıtı verenlere görüntülenecektir. Eğer soru yanıtı Evet/Hayır gibi bir gruplama değişkeni ise ilinti denkleminin olduğu yere Secim==”Y” ya da Secim==”N” yazmanız gerekir.

Peki bir grubu iki farklı gruptaki soruya göre nasıl görüntülebiliriz? Örnek olarak hem 18-21 yaş arasında hem de 22 ve üstü gruba internet kullanıyor munuz diye soralım ve buna göre İnternet ile ilgili bir soru grubumuz olsun. Gene bu grubun İLİNTİ DENKLEMİ’nin olduğu yere gelerek

((( ! is_empty(Soru1821.NAOK) && (Soru1821.NAOK == 1)) or ( ! is_empty(Soru22.NAOK) && (Soru22.NAOK == 1))))

ifadeleriniz yazarsanız üstteki OR‘un solundaki metinde eğer Soru1821 sorusunu yanıtı 1 ise bu grubu göster diyor, aynı şekilde üsttki OR‘un sağında da eğer Soru22‘ye verilen yanı 1 ise bu grup görüntülenecektir.