Yayınlar

  1. Turkiye’de Konsolide Butce Aciklari ile Ic Borclanma Faiz Oranlari Arasindaki Iliski: Ekonometrik Bir Analiz, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010
  2. Van’da Tiyatroya Katılım Üzerine Ekonometrik Bir Analiz, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2009 Cilt: 46 Sayı:538

Comments are closed.