Uygulama Ödevi Konuları

Temel Elektronik dersiyle ilgili yeni başlayan öğrenciler daha evvelden almış oldukları devrelerin montajını belirliten gruplar dahilinde ders saatinde elektronik lab. da yapılacaktır.

Dersi alttan alan öğrenciler için bazı elektronik devrelerin şemalarını elektronik benzetim (simülasyon) programlarının herhangi biriyle (Proteus-Workbench-Kicad vb.) hazırlayıp çalışmasını devre montajı bitiminde (yaklaşık 3 hafta içinde) göstermeleri gerekmektedir.

Ödev Şemalarının fotokopileri geçen hafta kırtasiyeye bırakılmıştır.Ayrıca Öğrenci İşlerine bir nüsha çıktı olarak teslim edilmiştir.Buradan da alınıp çoğaltılabilir..

Dersi yeni alan öğrenciler devre montaj sırasında alltan ders alan öğrencileri derse gelmelerine gerek yoktur.

 

Yorum Yap