Posts tagged ubuntu

Bazı Ubuntu Komutları

0

Ubuntu üzerinde çok sık kullanmadığım komutları bazen unutabiliyorum. Bazıları için bunlar basit gelebilir ama ubuntu’yu yeni kullanmaya başlayanlar için faydalı olabilir.

1. Kullanıcı parolasını değiştirme;

#passw

2. Bir dosyanın için açarak silmek yerine aşağıdaki kodla dosyayı açmadan içini boşaltabilirsiniz.

#cat/dev/null>/etc/su/su.txt

3. Bir dosyayı kopyalamak; Burada “dev”in altında bulunan  “deneme” adlı dosyayı “etc” altına “yedek” ismiyle kopyalamak.

#cp /dev/deneme /dev/yedek

4.Dosya sıkıştırma;

#zip -r deneme.zip /root/yedek (“yedek” dosyası deneme.zip olarak “zip” formatında sıkıştırılır)

#tar cvzf deneme.tar.gz /root/yedek  (“yedek” dosyası deneme.tar.gz olarak “tar.gz” formatında sıkıştırılır)

#tar cvzf deneme.tar.bzz /root/yedek  (“yedek” dosyası deneme.tar.bzz olarak “tar.bzz” formatında sıkıştırılır)

#tar cvzf deneme.tar.z /root/yedek (“yedek” dosyası deneme.tar.z olarak “tar.z” formatında sıkıştırılır)

4. Sıkıştırılmış dosyayı açma; (cvzf deki c’yi x yaparsan dosyayı açarsın)

#tar xvzf deneme.tar.gz

5. Kullanıcıya “root” yetkisi verme; (“su” kullanıcısını “admin” grubuna dahil ederek “root” yetkisi veriliyor.)

#vsermod -a -G admin su

6. Uzaktaki Linux bilgisayardan kendi bilgisayarına dosya çekme. Bunun için “scp” komutu kullanılır. genel kullanım şekli “#scp

kaynak bilgisayarın kullanıcı adı @ kaynak bilgisayarın IP adresi ://kopyalanacak olan dosyanın bulunduğu yer / dosyanın kendi bilgisayarında kopyalayacağın hedef”

#scp root@192.168.2.122://root/etcYedek/etc.20130924.tar.gz /home/su

7. Çok hızlı veri kopyalama;

#dcfldd if=/dev/su/deneme of=/dev/su/test

8. Ubuntu terminalindeyken sanal ekranlar açma ve “screen” komutu ile ilgili bilgiler;

#screen -ls (Açık konumda olan sanal konsolları gösterir)

cd /var/run/screen/S-root/” Klasörü içerisine girerek  ” #rm -rf hostname ” komutunu vererek açık olan bütün sanal pencereleri kapatabilirsiniz.

İnternette yazılı olan başka komutlar var ama denedim olmadı yada ben beceremedim. Açık olan sanal pencerelerin hepsini ben bu şekilde sonlandırdım.

9. Ubuntu server üzerinde bulunan bütün donanım bilgilerini detaaylı bir şekilde terminalde görüntülemek için;

#lspci -v

10. .txt dosyası içerisindeki 1. sutunu alma ve başka bir .txt dosyasına yazdırma;

# cat yazılımlistesi.txt | awk ‘{print $2;}’
#cat yazılımlistesi.txt | awk ‘{print $2;}’ > yazılımlistesi-sade.txt 

Ubuntu server DNS ayarları değişmesin!!!!

0

Ubuntu server işletim sistemine sahip bilgisayar internet bağlantısı olduğu halde bazen internete çıkmıyor, DNS adresi tanımlanması gerekiyor.

bunun için “resolv.conf” dosyasına DNS adresi yazılıyor, bunun için aşağıdaki komut satırı ile “resolv.conf” dosyası açılır;

—-> pico /etc/resolv.conf

Dosya içerisine;

nameserver 79.123.224.123

yazılır. burda bir sorun var bilgisayar kapatılıp yeniden başlatıldığında “resolv.conf” dosyası içeriği siliniyor. bu dosya içerisini yeniden yazılması gerekmektedir. Sürekli bu işlemleri tekrarlamak yerine, “resolv.conf” dosyası içerisine yukarıdaki satırı ekleyerek kaydettikten sonra komut satırına aşağıdaki komut yazılırsa “resolv.conf” dosya içeriği kalıcı olacaktır.

—->  chattr +i /etc/resolv.conf

UBUNTU SERVER İŞLETİM SİSTEMİNE SAHİP BİR BİLGİSAYARA ETHERNET DRİVERINI TANITMA

0

1.Ubuntu Server işletim sistemine sahip bilgisayar Ethernet kartını tanımışsa;

Yeni bir ethernet kartını Ubuntu server işletim sistemine sahip bir bilgisayara taktiginizda;
Ethernet kartını görüntülemek için;

—-> ifconfig

komutuyla kontrol edilir, eger yeni takilan etherneti burda görmüyorsaniz;

—-> lspci

komutuyla takilan ethernetin marka modeli ekranda görülür. Bu takilan ethernet karti
bilgisayarin tanidigi anlamina gelir. Bu durumda bu ethernet kartini “up” yaparsan
“ifconfig” de görülür. Eger bu listede görmüyorsan ethernet kartının linux’ a uygun driveri usb’ ye indirilerek 2. maddede anlatıldığı gibi bilgisayara tanitilir.

—-> ip link show

komutu kullanilarak yeni takilan ethernetin adi ögrenilir. Örnegin adi eth1 olsun;

—-> ifconfig eth1 up

bundan sonra tekrar;

—-> ifconfig

denildiginde 2. takilan ethernetin geldigi görülür. bunun sürekli elle yazmamak için;

—-> pico /etc/network/interfaces

dosyasi içerisine

auto eth1
iface eth1 inet dhcp(static)

satiri eklenir.

2.Ubuntu Server işletim sistemine sahip bilgisayar Ethernet kartını tanımamışsa;

Driverı yüklediğiniz usb belleği bilgisayara takılır, usb Ubuntu server’ ın okuması için öncelikle media klasörü içerisine “usb” isimli klasör oluşturulur;

—-> mkdir /media/usb

daha sonra bilgisayara takılan usb bellek mount edilir;

—-> mount /dev/sdx /media/usb

Komut satırına aşağıdaki komutu yazarak usb belleğin içerisine girilebilinir.

—-> cd /media/usb

usb içine girildikten sonra driver klasörü içine girilir ve sirasiyla asagidaki komutlar uygulanir.

make clean modules    (as root or with sudo)
    make install
    depmod -a

Iptables ve Ubuntu ile ilgili birkaç örnek komut

1

Ubuntu ile yeni çalışmaya başlayan biri olarak bazı komutların kafamda yerleşmesi için yazmam gerekiyor(Yoksa sürekli elimin altında bu tip komutları yazdığım ajandamda aramak çok zor oluyor.). Aşağıda sık kullandığım ubunutu komutları bulunmkatadır. Ayrıca Iptables yapılandırmasını da ilkdefa yaptığım için onunla ilgili kullandığım komutlarda bulunmaktadır.

Ubuntu’ yu yeni kullanan biri olarak tavsiyem ubuntu diğer işletim sistemlerine göre daha zevlikli, komut satırında kodlar yazarak işlem yaptığımızdan olsa gerek sanki daha kararlı gibi geldi bana. Beni ençok heyecanlandıran tarafı yeni birşey yapmak istediğinizde acaba şöyle bir komut yazsam nasıl olur diye denediğinzde ve onun çıktısını aldığınızda istediğiniz işi yerine getiriyorsa o anki mutluluk ve hazzı tatmanızı isterim.

Ubuntu ve İptables Komutları

Ubuntu Komutları

pico: bir dosya içeriğini düzenlemek için kullanılır.
—-> pico /etc/dhcp/dhcpd.conf

Ubuntu da bir dosyayı sıkıştırmak için;
—-> tar -cvzf linux-atc.tgz /etc /etc

# “linux-etc” dosyasını sıkıştırarak yine etc klasörü içerisine kaydediyor. -cvzf eklentilerinin anlamı; -c: Create (-t: Test), -z: Sıkıştır -v: Verbose, -f: Filename
Not: Sıkıştırılmış dosyayı açmak için sadece -cvzf parametresi “-xvzf” olmaktadır. -x: Extarct

—->tar -xzvf linux-etc.tgz

Sıkıştırılmış bir dosyayı ağ üzerinde başka bir bilgisayara göndermek için;(Bura “scp(Secure Copy)” komutu kullanıldı. Bu komutu dosya boyutunun çok büyük olduğu ve dosya içerisinde çok fazla dosya üzerinde değişiklik yapıldığı durumlarda kullanılır.
—-> scp linux-etc.tgz cak@192.168.9.3://home/cak/Desktop

#”linux-etc.tgz” dosyasını 192.168.9.3 Ip adresinde “cak” kullanıcısı içerisindeki “/home/cak/Desktop” a kopyalar.

Bilgisayarda yedek amacıyla, yüklü olan tüm paketlerin yedeğini almak için;
—-> dpkg-query -l | awk ‘{print $2};’ > Yuklu_Paketler.lst

#Yüklü olan tüm paketleri gösterir(dpkg-query -l | awk ‘{print $2};’) sona eklenen komutla beraber “Yuklu_Paketler.lst” dosyasına bu paketleri kopyalar. Bizler daha sonra bu dosyayı sıkıştırarak kendi bilgisayarımıza kopyalaya biliriz.

Aşağıdaki komut bilgisayarda haftada en az bir kez çalıştırılmalıdır. Dosya indexlerini güncelleme. (Arama yaptığımızda ve sync konumutunu kullandığımız zaman hız artışı sağlar.)
—-> updatedb

Arama komutları;(“find” arama komutu çok yönlü bir komuttur, bu araştırılarak detayları ilerleyen zamanlarda yazılacaktır)
#”/etc” klasörü içerisindeki “rc.local” adındaki dosyaları bul.
—-> find /etc –name rc.local

—-> komut satırındayken “Ctrl+R” kombinasyonunu kullanarak aradığınız kelimeyi yazarak bulabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Ubuntuda tarihleri amerikan formatta (YIL-AY-GÜN) yazmaya özen gösterilmelidir. Aramalarda bu önemli olmaktadır.

Ubuntu üzerinde hangi portların dinlendiğini öğrenmek için;
—-> netstat -antulp

Dosya kopyalama:

# dhcpd.conf dosyasının aynı klasör içinde bir kopyasını oluşturduk.

—-> cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.yedek

Bit stream kopyalama:

—-> dd if=/dev/sda of=/deb/sdb
# if(input file) ile belirtilen alanda kopyalamak istediğimiz volume, dosya vb yazılır. of(ouputfile) kısmında da yazma işleminin nereye yapılacağı belirtilir. Direk fiziksel veya mantıksal bir sürücü üzerine yazım yapılabileceği gibi dosya formatında da çıktı yapılabilir. (of=/etc/yedek/windows.img)

İptables Komutları

İptables ile ilgili arama ip uçları: iptables hardening, iptables scripts, iptable example, iptables scripts.

Squid3 uygulamasını kurmak için;(Bilgisayarınızda aptitude kurulu değilse “apt-get aptitude install” derseniz kurarsınız.)
—-> aptitude install squid3

Sarg raporlama aracını kurmak için;

—-> aptitude install sarq

Squid Sarg’ı otomatik olarak çalıştırmak için crontab kullanılır:

# Periyodik yapılan işlemler için kullanılan crobtab’ı görüntülemek için kullanılır.

—-> crontab -l

Açılan ayar dosyasının sonunna Sarg ile ilgili satır eklenir:

# crontab içine yazılacak “*/5 * * * * /usr/bin/sarg >/dev/null 2>&1”
# 5 dakikada bir squid raporlama aracı sarg’i çalıştırır, hataları raporlamaz. Crontab’ ın içini düzenlemek için de;

—-> crontab -e

İptables üzerine yazılmış olan kuralları görüntülemek için;
—-> iptables-save

Go to Top