Ubuntu ile yeni çalışmaya başlayan biri olarak bazı komutların kafamda yerleşmesi için yazmam gerekiyor(Yoksa sürekli elimin altında bu tip komutları yazdığım ajandamda aramak çok zor oluyor.). Aşağıda sık kullandığım ubunutu komutları bulunmkatadır. Ayrıca Iptables yapılandırmasını da ilkdefa yaptığım için onunla ilgili kullandığım komutlarda bulunmaktadır.

Ubuntu’ yu yeni kullanan biri olarak tavsiyem ubuntu diğer işletim sistemlerine göre daha zevlikli, komut satırında kodlar yazarak işlem yaptığımızdan olsa gerek sanki daha kararlı gibi geldi bana. Beni ençok heyecanlandıran tarafı yeni birşey yapmak istediğinizde acaba şöyle bir komut yazsam nasıl olur diye denediğinzde ve onun çıktısını aldığınızda istediğiniz işi yerine getiriyorsa o anki mutluluk ve hazzı tatmanızı isterim.

Ubuntu ve İptables Komutları

Ubuntu Komutları

pico: bir dosya içeriğini düzenlemek için kullanılır.
—-> pico /etc/dhcp/dhcpd.conf

Ubuntu da bir dosyayı sıkıştırmak için;
—-> tar -cvzf linux-atc.tgz /etc /etc

# “linux-etc” dosyasını sıkıştırarak yine etc klasörü içerisine kaydediyor. -cvzf eklentilerinin anlamı; -c: Create (-t: Test), -z: Sıkıştır -v: Verbose, -f: Filename
Not: Sıkıştırılmış dosyayı açmak için sadece -cvzf parametresi “-xvzf” olmaktadır. -x: Extarct

—->tar -xzvf linux-etc.tgz

Sıkıştırılmış bir dosyayı ağ üzerinde başka bir bilgisayara göndermek için;(Bura “scp(Secure Copy)” komutu kullanıldı. Bu komutu dosya boyutunun çok büyük olduğu ve dosya içerisinde çok fazla dosya üzerinde değişiklik yapıldığı durumlarda kullanılır.
—-> scp linux-etc.tgz cak@192.168.9.3://home/cak/Desktop

#”linux-etc.tgz” dosyasını 192.168.9.3 Ip adresinde “cak” kullanıcısı içerisindeki “/home/cak/Desktop” a kopyalar.

Bilgisayarda yedek amacıyla, yüklü olan tüm paketlerin yedeğini almak için;
—-> dpkg-query -l | awk ‘{print $2};’ > Yuklu_Paketler.lst

#Yüklü olan tüm paketleri gösterir(dpkg-query -l | awk ‘{print $2};’) sona eklenen komutla beraber “Yuklu_Paketler.lst” dosyasına bu paketleri kopyalar. Bizler daha sonra bu dosyayı sıkıştırarak kendi bilgisayarımıza kopyalaya biliriz.

Aşağıdaki komut bilgisayarda haftada en az bir kez çalıştırılmalıdır. Dosya indexlerini güncelleme. (Arama yaptığımızda ve sync konumutunu kullandığımız zaman hız artışı sağlar.)
—-> updatedb

Arama komutları;(“find” arama komutu çok yönlü bir komuttur, bu araştırılarak detayları ilerleyen zamanlarda yazılacaktır)
#”/etc” klasörü içerisindeki “rc.local” adındaki dosyaları bul.
—-> find /etc –name rc.local

—-> komut satırındayken “Ctrl+R” kombinasyonunu kullanarak aradığınız kelimeyi yazarak bulabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Ubuntuda tarihleri amerikan formatta (YIL-AY-GÜN) yazmaya özen gösterilmelidir. Aramalarda bu önemli olmaktadır.

Ubuntu üzerinde hangi portların dinlendiğini öğrenmek için;
—-> netstat -antulp

Dosya kopyalama:

# dhcpd.conf dosyasının aynı klasör içinde bir kopyasını oluşturduk.

—-> cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.yedek

Bit stream kopyalama:

—-> dd if=/dev/sda of=/deb/sdb
# if(input file) ile belirtilen alanda kopyalamak istediğimiz volume, dosya vb yazılır. of(ouputfile) kısmında da yazma işleminin nereye yapılacağı belirtilir. Direk fiziksel veya mantıksal bir sürücü üzerine yazım yapılabileceği gibi dosya formatında da çıktı yapılabilir. (of=/etc/yedek/windows.img)

İptables Komutları

İptables ile ilgili arama ip uçları: iptables hardening, iptables scripts, iptable example, iptables scripts.

Squid3 uygulamasını kurmak için;(Bilgisayarınızda aptitude kurulu değilse “apt-get aptitude install” derseniz kurarsınız.)
—-> aptitude install squid3

Sarg raporlama aracını kurmak için;

—-> aptitude install sarq

Squid Sarg’ı otomatik olarak çalıştırmak için crontab kullanılır:

# Periyodik yapılan işlemler için kullanılan crobtab’ı görüntülemek için kullanılır.

—-> crontab -l

Açılan ayar dosyasının sonunna Sarg ile ilgili satır eklenir:

# crontab içine yazılacak “*/5 * * * * /usr/bin/sarg >/dev/null 2>&1”
# 5 dakikada bir squid raporlama aracı sarg’i çalıştırır, hataları raporlamaz. Crontab’ ın içini düzenlemek için de;

—-> crontab -e

İptables üzerine yazılmış olan kuralları görüntülemek için;
—-> iptables-save