Linux Mate işletim sistemim var. Depodan “putty” yazılımını kurdum. Kısa yol üzerine tıklayarak putty’i açtığımda “serial” üzerinden anahtara bağlantı yaptığımda bağlanamıyordum. Bunun sebebi ise “putty” nin sudo yetkisi ile çalıştırılamamasıymış. Terminal ekranını açıp “sudo putty” şeklinde çalıştırınca serial üzerinden anahtara bağlantı yapabildik. Acaba kısayol üzerine tıklandığında da putty sudo yetkisi ile çalışsın dediğimde aşağıdaki işlmeleri yapmak gerekir;

  1. Öncelikle bilgisayara takılan RS232 protokollu serial kablonun grup adını ve izinlerine bakılır;

# ls -l /dev/ttyUSB0

komutu verildiğinde ekran çıktısı;

"crw-rw---T 1 root dialout 120, 0 Feb 15 17:01 /dev/ttyUSB0"

şeklide olur. burada grup adı “dialout” oluyor. şimdi kendi kullanıcınızı bu gruba dahil etmeniz gerekmektedir. Bunun için;

# sudo adduser pusat dialout

# sudo reboot

yapıldığında artık “pusta” kullanıcı putty’nin grubuna dahil edilmiş oldu. Şimdi Putty kısayoluna tıklanarak doğrudan kullanılabilir.

Kaynak: http://askubuntu.com/questions/133235/how-do-i-allow-non-root-access-to-ttyusb0-on-12-04